A PBMET is próbálkozott a mentéssel

A PBMET is próbálkozott a mentéssel
A Bihar Megyei Kulturális Igazgatóság elutasította a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságnak (PBMET) a nagyváradi Emília malom műemlékké nyilvánítási folyamatának újraindítására vonatkozó kérelmét.

A PBMET február 12-én nyújtotta be kérelmét, és az elutasító válasz már február 14-én megérkezett a civil szervezethez az igazgatóságtól. A kulturális igazgatóság az általa elküldött, Lucian Silaghi ügyvezető igazgató aláírásával ellátott több oldalas válaszban elismétli az Emília malom körüli jogi bonyodalom történetét. A válaszban rögzítik, hogy 2011április 11-én iktatták Cristian Puscas műépítész által az OCC Tex kft. számára elkészített bontási tervet. Ezt az iratot 2011. április 14-iki ülésén elemezte a 8. számú kolozsvári regionális műemléki bizottság, mely elutasította az épület bontására vonatkozó tervet, ehelyett az Emília malom műemlékké nyilvánítását javasolta. Egy nappal később, azaz 2011. április 15-én a Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítvány kérte az igazgatóságtól, hogy nyilváníttassa műemlékké az Emília malmot. Az igazgatóság 2011. május 18-án kezdte meg a műemlékké nyilvánítási eljárást. 2011 május 23-án a megyei kulturális igazgatóság különböző, az Emília malomra vonatkozó dokumentációkat kért Emődi Tamás, Pafka Ernő, Cristian Puscas és Szabó Anemarie építészektől a műemlékké nyilvánítási eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítására. 2011. szeptember 30-án az OCC Tex cég fellebbezést nyújtott be a kulturális igazgatósághoz a műemlékké nyilvánítási eljárás beindítása ellen. Az igazgatóság elutasította ezt a kérelmet, és a dokumentációt 2011. november 3-án eljuttatta a Kulturális Minisztériumhoz. Néhány nappal korábban azonban, október 27-én a Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítvány kérte az igazgatóságtól a műemléki eljárás felfüggesztését mindaddig, amíg az illetékes állami intézmények ki nem vizsgálnak az ügyhöz kapcsolódó, törvénybe ütközőnek tekinthető tetteket. Az OCC Tex két pert indított a kulturális igazgatóság ellen, melyekben a bontási engedély elutasítására vonatkozó döntés felfüggesztését, illetve érvénytelenítését kéri. A Bihar Megyei Törvényszék 2012. február 15-én, illetve 2012. június 20-án elutasította a két keresetet. Mindezek után 2013. november 7-én az OCC Tex kft. ismét benyújtotta a bontási kérelmet a Bihar Megyei Kulturális Igazgatósághoz.

Jóváhagyták a bontást

Mivel a kérelem benyújtásakor a szóban forgó ingatlan nem volt műemlék, illetve műemléki besorolási eljárás sem zajlott, és a Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítvány visszavonta a műemlékké nyilvánítási kérelmet, továbbá azért, mert a 6. számú Arad-Bihar-Szatmár regionális műemléki bizottság jóváhagyta az Emília malom bontási kérelmét, ezért a Bihar Megyei Kulturális Igazgatóság 2013. november 15-én megadta a jóváhagyást a bontásra. A válasz utolsó részében az igazgatóság hozzáfűzi, hogy az Emília malom igen rossz állapotban volt, ami nagyon megnehezítette volna az épület hasznosítását. Mivel a nagyváradi önkormányzat 1999-ben úgy adta el az ingatlant, hogy a vevőnek semmiféle feltételt nem szabott, ebből az következik, hogy a városnak nem volt semmiféle terve az épület hosszú távú urbanisztikai integrálására. Az igazgatóság szerint azt sem kell figyelmen kívül hagyni, hogy az Emília malom egyes részei veszélyt jelentettek már a gyalogosokra nézve. Mindezeket figyelembe véve utasította el az igazgatóság a PBMET kérését.

Pap István