A pásztorokat hívta közénk

A pásztorokat hívta közénk
Kedden délben a nagyváradi római katolikus püspöki palota dísztermében a papok, szerzetesek és -szerzetesnővérek, valamint a papnövendékek számára szerveztek karácsonyváró ünnepséget.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a váradi római katolikus egyházmegye papjai és szerzetesei főpásztorukkal együtt, közös imával, énekléssel, elmélkedéssel hangolódtak rá a közelgő szent karácsony ünnepére a püspöki palota dísztermében.
Az evangéliumi részletet Szent Lukács könyvéből lett felolvasva. Mons. Fodor József általános helynök az Énekek éneke II. fejezetének 8. versét idézve azt emelte ki: a szent szövegek nem csupán Istennek Izráel népe iránti szerető gondoskodásáról, illetve az egyház iránti gondoskodó szeretetéről szólnak, hanem arról is, ami a papoknak és szerzeteseknek Isten iránti szerelmüket jelenti. Szent szeretetre gyulladt ugyanis a szívük-lelkük, mert az Úr meghívta őket, és akárcsak a názáreti házban Mária Gábriel főangyalnak, ők is igent mondtak. Örömmel, békével és szeretettel készülnek tehát a közelgő karácsony ünnepére, mert tudják, hogy Isten belépve az emberiség életébe és történelmébe, végtelen jóságával megajándékozott minket a Megváltóval, s azóta is rendszeres időközönként újra és újra érezteti kegyelmes erejét.

Pásztorjáték

Exc. Böcskei László megyés püspök ez évi karácsonyi gondolatai a pásztorok történetéről szóltak, akikben egészen vonzó példát fedezhetünk fel. Mindannyiunk számára ismerős ugyanis, hogy az angyalok mellett ők azok, akik ott vannak a világ legnagyobb eseményének színhelyén, hogy tanúi lehessenek a legcsodálatosabb és legrendkívülibb történésnek: Isten megtestesülésének, aki egy ártatlan gyermek képében jött el közénk, hogy megtanítson minket arra a szeretetre, amit ő érez irántunk. Ezeket a pásztorokat hívta úgymond közénk a megyés püspök, hogy el tudjuk tanulni tőlük azt, hogyan lehet biztonságosan járni az Úr útján, megerősödni az akaratának és üzenetének elfogadása által, legyőzni önző és törtető mivoltunkat. Alázattal annak az Istennek a közelében lenni, aki ránk mosolyog, ölelésével vigasztal.
A szentírásból kiindulva és Ferenc pápa Misericordiae vultus című bullájából idézve ezután Böcskei László arra hívta fel a figyelmet: a pásztorok mintául szolgálhatnak abból a szempontból, hogy fegyelmezettek voltak, nem ijedtek meg az új helyzettől, kényeskedtek vagy sajnáltatták magukat az igazságkeresés közben, és nem okoskodtak, képzelték magukról azt, hogy ők Krisztus. A főpásztor emellett azt kérte a jelenlevőktől: gondoljanak Exc. Tempfli József kiérdemesült megyés püspökre is, akit a napokban hazaengedtek a kórházból. Az ünnepség katolikus fiatalok pásztorjátékával és agapéval ért véget.

Ciucur Losonczi Antonius