A pápai kórus Nagyváradon

A pápai kórus Nagyváradon

Nagyvárad – Szerdán este a nagyváradi
római-katólikus bazilikában
lépett fel a pápai Éneklő
Szülők Kara. A huszonnyolctagú
kórust dr. Szatmáry F. Péterné
Rédei Magda vezényelte.


A műsorban vallásos jellegű,
áhitatot ébresztő művek
hangzottak el. Bevezetésképpen
felcsendült az Ave Maria XIV. századi
gregorián ének. Ezt követően
Kodály Zoltán két
kórusművét hallgattuk meg, az
eredetileg férfikarra írt 1898-ban
keletkezett Stabat Matert, amelyet később
Schneider Trnawsky írt át vegyeskarra,
illetve a Pange Linguat (Zengjed nyelv a
dicsőséges test titkát), amely
1931-ben keletkezett. Ez az alkotás az
Egyház egyik legnagyobb
tanítójának, Aquinói Szent
Tamás versére írt
kórusmű: Ének az Oltári
szentségről. Ezt követően egy
kevésbé ismert magyar szerző, Mathia
Károly két esti dalát
(Éjfél van, Esti ének)
adták elő. A műsor
változatosságát emelte a
Zúgj hullám című
spirituálé, ami a blues mellett az
afroamerikai folklór legjelentősebb
megnyilvánulása. A lüktető,
ritmikus előadás biblikus
történeteket is tartalmaz. Ebben a
kórusműben is felfedezhető az
európai harmóniavilág.

Megérdemelt siker


Ezután következett J.S. Bach Jézus
vígasságom, esdekelve várom a Te
jelenléted… megszólaltatása. A
mű eredeti dallamát Johann Crüger
(1598-1663) írta Johann Frank gubeni
polgármester versére. A szerző az
evangélikus egyház Luther után
legjelentősebb dalszerzője. Bach ezt
korál formájában dolgozta fel
vegyeskarra. Az 1909-ben Váradon született
Halmos László magyar zeneszerző
Hálahimnusza szólalt meg,
köztük a Boldogasszony anyánk ismert
egyházi ének is. Murár Éva
felvidéki élő magyar zeneszerző
Add meg, Uram kórusműve után
Szabados Béla (1867-1936) jelentős opera-
és operettszerzőnek, a Zeneakadémia
tanárának pályadíjas
kompozíciója, a Hiszek egy Istenben
zárta az értékes műsort. Az
amatőr együttes igen szép
teljesítményt nyújtott,
akár a tiszta hangzásra, az
együtténeklés
hitelességére és a művek
kifejezte vallásos tartalom
megformálására
emlékezünk. Különösen
kiemelkedő volt a Kodály
kórusművek és a Bach korál
előadása. Példázatos
előadásuk megérdemelt sikert aratott
a nagylétszámú
hallgatóság körében.

Tuduka Oszkár


 

Címkék: , ,