A nyelvtanulás nehézségeiről

A nyelvtanulás nehézségeiről
Nagyvárad – Kedden a Filozófiai estek című rendezvénysorozat keretében dr. Maior Enikő, a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese tartott előadást a nyelvtanulásról.

 

 

A Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében zajlott eseményen megjelenteket Forró Enikő főszervező köszöntötte, arra hívva fel a figyelmet, hogy tizenkilencedik alkalommal találkoznak a Filozófiai estek című rendezvénysorozat keretében.

Előadása kezdetén dr. Maior Enikő egyetemi docens azon meggyőződésének adott hangot: a nyelvtanulás mindig aktuális téma, az európai uniós csatlakozás óta különösképpen, és a kommunikációs gondok kiküszöbölésén kívül egyik másik pozitív hozadéka, hogy amiképp a szólás is utal rá, ahány nyelvet tudunk, annyi kultúrát ismerünk meg. Szerinte bár most sokkal több forrásanyag áll a rendelkezésünkre, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt, nem lett könnyebb a nyelvtanulás, s főleg a legelején nem biztos, hogy sok örömben lesz részünk. Ezzel együtt nem hisz abban, hogy valakinek nincs nyelvérzéke, hiszen ha a világ egyik legnehezebb nyelvén, vagyis magyarul meg tudtunk tanulni beszélni, akkor a többi nyelv sem okozhat problémát. Az viszont igaz, hogy egyesek könnyebben, mások pedig nehezebben tanulnak, de egy bizonyos szintre mindenki eljuthat, s ebben a folyamatban a legfontosabb szerep a motivációnak jut. A tanárnő meglátásában motiváló lehet a külföldön való tanulás vagy munkavállalás, valamint az is, hogy a munkaerőpiacon, aki nem beszél folyékonyan legalább két idegen nyelvet, kevésbé tud boldogulni. A csoportos tanulás esetében az az előnyös, ha minél kevesebb a taglétszám, mivel így egy-egy személyre több idő jut. Ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy milyen az a nyelv, amit meg akarunk tanulni, és ezt el kell vonatkoztatni a saját anyanyelvünktől. Tekintettel kell lenni arra, hogy az angol nyelv ábécéje például egészen más, mint a magyaré, és a nyelvtana is más rendszerű és logikájú. A fordítás sok esetben nem tükrözi jól vissza a történteket és egy szónak akár több értelme is lehet, az adott kontextus függvényében.

 

Hagyományos módszer

 

Maior Enikő azt tanácsolta az egybegyűlteknek: használjanak szótárakat, lehetőleg hagyományosakat, mert azokban a fonetikus átírás is megtalálható, és törekedjenek arra, hogy a nyeltanulások interaktív legyen, akkor is, ha eleinte flusztrálva érzik magukat, mert úgy vélik, hogy biztos hülyeséget fognak mondani. Ügyeljenek arra, hogy ne csatlakozzanak az igénytelenek táborához, vagyis olyanokkal folytassanak párbeszédeket, akik szépen és helyesen beszélik az adott idegen nyelvet, a grammatikai szabályoknak a betartásával. Hasznos lehet minél több szövegnek a hallgatása, főleg lefekvés előtt, a másolás és a diktálás utáni írás (a szövegértés és a helyesírás miatt). „A nyelvtanulásban véleményem szerint hagyományos módszerekkel lehet hosszú távon eredményeket és sikereket elérni, és ebben döntő lehet a motiváció. Ezzel együtt azonban tökéletesen egyetlen nyelvet sem lehet megtanulni, hiszen még magyarul is, ha egy szakszöveget raknak elénk, előfordulhat akár, hogy csak a kötőszavakat értjük belőle”, közölte a tanárnő.

 

Ciucur Losonczi Antonius