A nőszövetség lelkes munkája példaértékű

Szatmár megye – A Szatmári Református
Egyházmegye presbiteri
találkozójára került sor szombat
délelőtt a Szamos-negyedi református
templomban, ahol a problémák mellett a
példaértékű
megvalósításokról is szó
esett.


Az eseményt Nt. Sipos Miklós esperes
igehirdetése nyitotta meg.
Kihangsúlyozta, a presbiteri funkció
nemcsak titulust, de kötelezettséget is
jelent, a gyülekezet cselekvő
szolgálatát. Az ezt követő
beszédeket Tatár Miklós,
presbiteri szövetségi elnök
konferálta be. Nehezményezte, hogy az
egyázmegye 514 presbitere közül
kevesen jelentek meg a találkozón. Ezt
követően Hajdú Sándor, az
egyházmegye jegyzője bemutatta a presbiteri
szövetség tavalyi 
pénzügyi mérlegét.
Ezután Tatár Miklós
beszámolt a tavaly lezajlott presbiteri
konferenciákról,
továbbképzésekről, kiemelve
az őt megragadó gondolatokat.
Dicsérte azt a gyakorlatot, amit a Budapesten
szervezett tizenhatodik nemzetközi presbiteri
konferencián tapasztalt, miszerint ott az
elhangzó előadások után
kerekasztal beszélgetéseket tartanak.
Elmondása szerint ezt hasznos lenne itthon is
bevezetni, hogy minden jelenlévő
aktív szereplője legyen az ilyen
eseményeknek. Ezután felhívta a
figyelmet az augusztus 28-30. között Aradon
megrendezésre kerülő ötödik
Partiumi Presbiteri Konferenciára.

A biblia éve volt


Őt követően Bogya Kis Ferenc annak
fényében, hogy a tavaly a
református egyház a biblia
évét ünnepelte, bemutatta
Kálvin János
életútját, aki tisztán a
bibliát tartotta a vallás
alapjának. A református keresztény
hit alapját Kálvin
tanításai képezik.
Elmondása szerint bár Erdélyben
Luther tanításait is ismerték,
mégis Kálvin nézetei terjedtek el,
mert az ő tanításai közelebb
állnak a magyar ember lelkéhez. Dr.
Rédei Levente „Az
önpuszító és a
pusztító ember” című
előadásában felsorolta azokat a
tényezőket, amelyek a jelen korban
leginkább fenyegetik
egészségünket. „Reggel az
ember hamarabb nyúl hozzá a
kávéhoz, mint a bibliához”-
mondta, kihangsúlyozva, hogy a legtöbb
betegség lelki okokra vezethető vissza. A
lelki gyógyítás, az Istenben
való hit többet ér, mint
bármely tabletta. Végül Bogya Kis
Mária tiszteletesasszony, mint a
Királyhágómelléki
Református Nőszövetség
elnöke bemutatta a
nőszövetségnek, a
„gyülekezet
édesanyjának” szeretetteljes
munkáját. Sikeresnek ítélte
meg a Királyhágómelléki
Református  Nőszövetség
IX. konferenciáját, amely tavaly
nyáron Szatmárhegyen került
megrendezésre, neves előadók,
erdélyi és anyaországi
nőszövetségek
részvételével.
Végezetül a szövetségi
elnök példaként
állította a nőszövetség
aktív munkáját a presbiterek
elé. Majd meghívta a jelenlevőket a
május 22-én Debrecenben
megrendezére kerülő Magyar
Alkotmányozó Zsinatra, amely a
Kárpát-medence református
magyarságát szeretné
összefogni.

Pándi Annamária