A nők ingyen dolgoznak évente 59 napot

A nők ingyen dolgoznak évente 59 napot
Nagyvárad- Csütörtök délelőtt az RMDSZ Sas-palotabeli székházában Biró Rozália RMDSZ-es szenátor tartott sajtótájékoztatót. Két témáról beszélt: az alkotmánymódosításról és a női-férfi esélyegyenlőségről.

Sajtótájékoztatójának első felében Biró Rozália szenátor röviden összefoglalta mindazt, ami eddig történt az alkotmánymódosítás ügyében, mely munkafolyamatban közreműködött az ezzel megbízott szakértői testület, a Velencei Bizottság és a törvényhozói tanács, illetve fórumokat is szerveztek a témában, az ország több mint húsz településén. Az RMDSZ két frakciója 88 indítvánnyal élt, jelenleg pedig ott tartanak, hogy a Velencei Bizottság tagjai ismét elmondják a véleményüket, majd vélhetően a további változtatási javaslatok alapján elkészül a törvénytervezet, ezt követően pedig a parlamenti vita után valószínűleg a tavaszi ülésszak végéig megszavazzák az alkotmánymódosítást. Biró Rozália szerint amennyiben elfogadják a javasolt változtatásokat, erősödni fog a nemzeti kisebbségek jogállása, illetve az RMDSZ pozitív fejleményként könyveli el azt is, hogy ebben az esetben a hatalmi ágak is világosabban elkülönülnek majd.

Az RMDSZ által javasolt és a szakbizottság által elfogadott jelentősebb módosítások közt említette, hogy amennyiben a plénum is egyet ért ezzel, a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezőkként ismernék el; organikus törvénnyel elismernék a sajátos jellegű tradicionális térségeket, mint a régiók közigazgatási aldivízióit; a kisebbségek törvényes képviselőik révén a statútumuknak megfelelően saját döntéshozó szerveket hozhatnának létre; a kisebbségek identitásának megőrzését, fejlesztését és kifejezését érintő ügyekben a helyi és központi hatóságok csak azt követően határozhatnának, miután konzultáltak az ezen kisebbségeket reprezentáló érdekvédelmi szervezettel; a kisebbségek szabadon használhatnák köz- és magánterületeken azokat a jelképeiket, melyek kulturális, nyelvi és vallási azonosságukat képviselik; a helyi közigazgatási egységek a decentralizáció, a helyi autonómia és a szubszidiaritás elve alapján működnének, és biztosítani kellene számukra azokat a pénzforrásokat, melyek szükségesek az átruházott kompetenciák megfelelő végrehajtásához.

Nem sikerült viszont az RMDSZ-nek elérnie azt, hogy az alaptörvényben ne úgy szerepeljen, hogy Románia egységes nemzetállam. Kimaradtak ezen kívül azon javaslatok is, hogy az állam fundamentumát az állampolgárai közötti szolidaritás képezi; organikus törvény mondja ki, hogy ott, ahol jelentős számban van jelen, az illető kisebbség nyelvét ismerjék el regionális nyelvként; illetve szerepeljen az alkotmányban az is, hogy Románia parlamentáris köztársaság. A szenátus és a képviselőház egymást átfedő hatásköreinek szétválasztása se fog megtörténni, mint ahogy az államelnök megválasztásának részletes leírása, valamint annak előírása sem, hogy az uniós egyezményeket kötelező módon ültessék gyakorlatba.

Ingyen dolgoznak

Egy másik témára áttérve Biró Rozália arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság tavaly decemberben egy tanulmányt készített a nők bérezéséről, melyből kiderül, hogy a férfiakkal ellentétben tulajdonképpen az év 365 napja közül 59 napon ingyen dolgoznak, ugyanis az Európai Unió tagállamaiban átlagosan 16,2 százalék a férfiak és a nők bérszintje közötti különbség, Romániában 12,1 százalékos ez az arány. Az ugyanazt a munkaköri leírást teljesítő, illetve ugyanolyan végzettségű nők tehát kevesebbet keresnek, mint hasonló helyzetben levő férfitársaik, és ez a különbség az elmúlt években csak nagyon kis mértékben csökkent. Emellett sokkal kevesebb nő tölt be vezető tisztséget vagy vállalkozik. Történik ez annak dacára, hogy egy friss kimutatás alapján a felsőfokú végzettségűek közel 60 százaléka nő, és az érintettek 34 százaléka egy második vagy harmadik egyetemet is elvégez, míg a férfiaknak csupán a 24 százalékáról mondható el ugyanez. Emellett számos egyezmény, nyilatkozat, direktíva is szól a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről. Bár kedvező fejlemények vannak, elkeserítő az is, hogy Romániában például a Ponta-kormány 192 oldalas programjában csupán három mondat vonatkozik a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre. Mindezek fényében az RMDSZ-es szenátor egy törvényjavaslatot dolgozott ki, hogy február 10-e legyen a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség napja annak emlékezetére, hogy 1975-ben az Európai Bizottság ezen a napon bocsátotta ki vonatkozó nyilatkozatát, illetve azt is javasolta Biró Rozália, hogy működjenek együtt e téren a civil szervezetekkel.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,