A nézők ízlésvilágát modelláljuk

A ma színházi produkciója tulajdonképpen egy áru, amit a közönségnek el kell adni.
 
Az áru eladásnak egyik legfontosabb feltétele a csomagolási technika, amit azért kell alkalmazni, hogy a közönség felfigyeljen és fogyasztóvá válva meg is, nézze. Ezzel a nem éppen egyszerű ténnyel tisztában vannak a horvátországi színházi szakemberek is. Akik a nyílt társadalomban akarják „szórakoztatni-, elgondolkodtatni” nézőiket. Ennek érdekében jó érzékkel figyelik mindazokat a lehetőségeket, melyeket a mind több szabadidővel rendelkező embereket elszórakoztathatják. Ennek is köszönhető, nem ment el mellettük a performance angol szóval jelölt előadásforma, mely a 70-es évek elején alakult ki. Az eredeti angol szó előadást jelent, de tágabb értelemben előadó-művészeti műfajokra vonatkozik, mint zene, tánc, színház. Mint külön vizuális művészeti műfaj fő jellemzője, hogy a művész (performer) általában saját testét, illetve személyiségét s annak közvetlen környezetét használja témaként és kifejezési eszközként, produkcióját pedig „élőben” mutatja be. Az, ma már más lapra tartozik, hogy bizonyos a produkciókat (CV vagy DVD) meg lehet vásárolni.

A 2001-ben alakult Bacači Sjenki (Árnyékvetők) egy  olyan  nemzetközi  non-profit művészeti-produkciós  szervezet, amely  interdiszciplináris,  azaz  különböző művészeti  ágakat magába  foglaló multimédiás alkotásokat hoz létre. Számos  horvát  és  külföldi művésszel  dolgoztak  együtt projektjeikben. Több nemzetközi együttműködésben voltak partnerek, produkcióikkal pedig Európában és a tengerentúlon is szerepeltek neves fesztiválokon, ahol értékes díjakban részesültek.
     Előadásaik nagy része nem klasszikus értelemben vett színházi produkció, hanem hely- és helyszín-specifikustörténés, amely az ember és az őt körülvevő tér viszonyrendszerét vizsgálja, az adott város helyszíneire, történeteire és lakóira reflektálva az egyéni és kollektív identitás szintjén.
     Kolozsvárra a második alkalommal megrendezett Interferenciák 2010 a Process _ City Trilógiát hozták el. Stílszerűen három különböző helyszínen mutatták be, a Tranzit házban, az Ecsetgyárban és a Kolozsvári Nemzeti Színház színpadán. Talán ez a harmadik előadás, köszönhetően a körülményeknek is, a legjobban tükrözte mind azt a szándékot, amit a társulat nemzetközi viszonylatban is nyújtani akar. Itt működött a legnagyobb bevetett technika is. Értsd alatta nem csak a világítást, de hangtechnikát is, valamint a színpadképet.
Mindhárom rész irodalmi anyaga Franz Kafka Per című regényére alapoz. Átvéve a Kafkai filozófia minden jó és vitatható tulajdonságát. Koncepció: Boris Bakal, Dramaturgia, rendezés: Katarina Pejovic, Boris Bakal. Egyébként ők ketten vettek részt következő nap megtartott szakmai beszélgetésben is. Ahol szintén Boris Bakal vitte a prímet, elmondta a harmadik rész Kafka regényének teljes adaptációja. Az előadásnak három szereplője van Katarina Pejovic, Boris Bakal mellett Damir Klemenic.
Hat hónappal hamarabb már tudtak a kolozsvári meghívásról. Információkat szereztek be a városról, melynek eredményeként az alapszövegen változtatásokat hajtottak végre. Felvételeket készítettek Kolozsvárról is. Mivel különböző városokban játszanak, ezért új és új történeteket alakítanak ki. Mindez nagyon kockázatos munka, mert nem lehet előre kiszámítani a közönség aznapi ízlését. Ennek is köszönhető mindenik előadásuk más és más. Estéről estére változhat. Ezért nagy szerepe van a rögtönzésnek is, amit a kolozsvári előadásban, szerintem, a legjobban a videotechnika alkalmazásánál volt lehetőség követni. Emiatt a szöveg és a színészi játék hátrább vonult, és dominánsabb szerephez jutott, ha jól számoltam, a hét videó kamerát kezelő, keverő technikai személyzet Nenad Bogdanovic, Josip Viskovic. Egy adott pillanatban előttünk készülő filmvetítésben volt részünk. A montázs technikának köszönhetően elérve azt, hogy a nézők inkább a kivetített képeket követték, míg a szereplők filmszínészi pozícióba kerültek. Érdekes és szokatlan színházi megnyilvánulásnak lehettünk tanúi, nem előzmények nélkül.
A színház Bakal szerint sok változáson ment keresztül és a színészek élettapasztalata, a videó adta lehetőségek  beépülése az előadásba, az illető városban készült felvételek, valamint a nézők ráhangolása az előadásra, egy egyedi élményt nyújtható produkció létrehozását eredményezheti.
Visky András szerint ezzel a nézőket aktívvá tehetik. Minden szöveg lehet rövid történés. Bakal szerint a város számára fehér lap, melyet beírhatnak a maguk történetével, mert a város kicsit hasonlít arra a városra (Zágráb), ahonnét jönnek. Amikor Kolozsvárra érkeztünk december elsején esett az eső, rendőrautókat, rendőröket láttunk az utcákon. Kérdeztük, mi van? Románia nemzeti ünnepe, amely különböző reakciókat váltott ki. Felismertük a furcsa logikát. Mi konfliktus zónában élünk. Sokan kimutatták ezt a sebezhetőséget. Az előadás megkezdése előtt sokat beszélgettem a nézőkkel. Az előadás után megkérdeztem az átlag nézőt, aki sokkal szabadabb.
Számomra, mondta Boris Bakal, pályafutásom során nagyon jó volt olyan nézővel találkozni, aki soha nem volt színházban. Reveláció volt, hogy az egyszerű emberekben megtaláljuk a lényeget. A hétköznapi embereket arra ösztönöztük, csináljanak valamit.
A színházi emberek óvatosabbak, mint az átlag ember. Artikuláltan fejezi ki véleményét és tud kommunikálni. Azt mondták, semmi sem véletlen. Ha bíznak bennünk, akkor jó lehetőség, keletkezik. Nem akarunk azonnali hatást elérni. Arra törekszünk, hogy a nézők ízlésvilágát változtassuk. A nézőpontokat próbáljuk változtatni. Törekvéseink is efelé irányulnak. Ezért az azonnali élményt figyelik meg, minden szempontból. Ugyanazt a történetet különböző szempontból nézzük. Megfigyeljük, hogy a másik személy hogyan reagál. Mint színházi ember megfigyelhette a színésznek, milyen nehéz intim élményeit belefoglalni a színházi előadásba. Az élettörténetek olyan feszültséggel telitettek, hogy nem tudunk ezeken felül emelkedni. Ha megtörténik, hogy elmesélem az életem történeteit, akkor ez emberivé, univerzálissá válik. A harmadik előadásban érezni lehetett a törékenységet. Minden most, a jelenben történik. A videó műve ez a törékenység. De ezzel vált multimédiás alkotássá is.
                                  Csomafáy Ferenc