A nemzeti érzés nem fellobbanó szalmaláng

Akt.:
A nemzeti érzés nem fellobbanó szalmaláng
Rengetegen vettek részt március 15-én este az RMDSZ Bihar megyei szervezete, a történelmi egyházak, a civil és ifjúsági szervezetek által hagyományos módon a Szacsvay-szobornál rendezett méltóságteljes megemlékezésen és az ezt követő fáklyás felvonuláson.

Nagy tömeg, számos gyermek, fiatal és idős személy is részt vett azon a hagyományos március 15-i ünnepségen, mely az RMDSZ főszervezésében zajlott szerda este Szacsvay Imre mártírjegyző nagyváradi szobránál. Ahogyan lenni szokott, nemcsak a város és megye magyar vezető személyiségi voltak jelen, hanem a mérvadó román pártok, illetve intézmények képviselői is, illetve újdonságnak számított, hogy ezúttal az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői is ott voltak és koszorúztak.

A sokadalmat dr. Bántó Norbert, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető alelnöke köszöntötte, majd közösen elénekelték a Himnuszt, a Francisc Hubic Művészeti Líceum Deé Róbert által vezényelt fúvószenekarában kíséretében. Sorin Grindeanu román miniszterelnök gondolatait Delorean Gyula alprefektus közvetítette, aki az elhangzottakat magyar nyelven, a Boldog születésnapot, magyarok! jókívánsággal zárta. Orbán Viktor magyar kormányfő üzenetét Albertné Simon Edina, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja olvasta fel.

A továbbiakban a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai szolgáltak alkalomhoz illő műsorral. Forradalmi dalokat énekelt Kurucz Virág, Benczédi Kristóf (VI. A) és Tóth Anna (VII. A)- a felkészítőtanáruk Kiss Tünde, valamint szavalt Hochhauser Ronald (VII. A)- felkészítőtanár Kecse Gabriella.

Alapértékek

Beszédében Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: a magyarnak, ennek a kis népnek itt Európa közepén, sikerült bebizonyítania 1848-1849-ben, hogy minden áldozatra képes a jövőjéért, a nemzeti megmaradásért, a szabadság, a közösség jogainak eléréséért. A forradalom és szabadságharc éveiben tanúsított kiállás tiszteletet ébresztett nemzetünk iránt a világ népeiben, és még ellenségeinket is elismeréssel töltötte el. Úgy fogalmazott: szabadságharcunk bukása ellenére is siker volt, mert az előző két évtizeddel együtt megalapozta a modern társadalmat és 169 év óta önbecsülésünk, nemzeti egységünk egyik megkérdőjelezhetetlen jelképévé vált. A ’48 emléke előtt való tisztelgés ugyanakkor szerinte lehetőséget kínál a nemes gondolatok és a fontos, időtálló értékek hiteles bemutatására, olyan erkölcsi kategóriák értelmezésére, melyek ma is, az Európai Unió korában is, alapértéket jelentenek. „A nemzeti érzés, a múlt megismerése, a közösségi érdekeknek az egyéni fölé helyezése, az egymásért való kiállás, a közös cél szem előtt tartása, az együvé tartozás, egymás segítése, az összefogás fontosságának felismerése, a hagyomány és az elődök tisztelete mind-mind olyan értékek, melyek gyakorlására ma is mindannyiunknak szüksége van”- jelentette ki. Megjegyezte: a szabadság azonban olyan kötelesség is valamennyiünknek, a család, a magyar közösség, tágabb értelemben pedig a haza felé, hogy munkálkodhasson ki-ki képességeihez mérten. Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzük ezt a felelősséget és adósságunkat, mellyel ’48 hőseinek tartozunk, olyan példamutató életvitellel igyekezzük leróni, hogy ne legyen hiábavaló az áldozatuk- vélekedett.

Nemzeti érzés

A honatya arról is beszélt: az évforduló nem csupán a két váradi mártírt, Nagysándor Józsefet és Szacsvay Imrét kell az eszünkbe juttassa, hanem a csaknem mártírrá lett- hiszen halálra ítélték- albisi születésű Irinyi Józsefet és testvérbátyját, Irinyi Jánost is, akit ugyan elsősorban a gyufa feltalálójaként ismerünk, de mint kora legkiválóbb vegyészét Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és lőporgyártás irányításával, és őrnagyként a váradi lőporgyár vezetője volt.

Azon meggyőződésének adott hangot: a nemzeti érzés, az ez irányú elkötelezettség nem egy fellobbanó és hamar kialvó szalmaláng kell hogy legyen, hanem belénk ivódott örökség, múltunkból, az őseink tetteiből fakadó kötelezettség a megmaradás érdekében. Ennek része az is, amit az RMDSZ mint érdekvédelmi szövetség tesz a magyar közösségért, amiért e héten szerdán iktatták a román parlamentben azt a törvénytervezetüket, mely március 15-ét hivatalosan a magyar közösség ünnepének minősíti Romániában.

Azt is mondta a szónok: egy útját kereső Európában, ahol az évszázados értékek ütköznek olykor a modernizáció és a globalizáció eszméivel, ahol a keresztény erényeket próbálják megnyirbálni, ahol gyakran érezzük, hogy a nemzeti kisebbségek jogai sokad rangú figyelmet sem élveznek, nem egymás vetélytársai vagyunk és kell legyünk, hanem közös érdekeinket kell tudnunk együtt, erősebben képviselnünk. „Mi nem mások ellenében kérjük a jogainkat, hiszen minden nemzeti közösség érdeke a megmaradás és a fejlődés. Nem másoktól veszünk el, ha iskoláinkat és jogainkat védjük. Épp ellenkezőleg, mások is erősödnek, ha közösségünk tagjai úgy érzik, megbecsült részei a társadalomnak”- nyomatékosította.

Fáklyás menet

Borsi Imre Lóránt, a Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség elnöke vezette le a cserkészek fogadalomtételét, majd a több tíz percen keresztül zajlott koszorúzási ünnepség végeztével az egybegyűltek a szentjobbi és bihardiószegi huszárokat, a Történelmi Vitézi Rend képviselőit és a cserkészeket követve fáklyás menetben vonultak a Fő utcán át a Petőfi-parkig, ahol megkoszorúzták a mellszobrot, majd filmvetítés szerepelt a programban a színházban. Ahogy az elmúlt években megszokottá vált, a járókelők fényképeket, telefonos felvételeket készítve meg-megálltak, hogy megörökítsék a méltóságteljes felvonulást, az idén viszont a megszokottnál több csendőr volt, aminek a magyarázata a néhány órával korábban Váradon történt lövöldözés és brutális gyilkosság volt.

Ciucur Losonczi Antonius