A nagyváradi RMDSZ felújítaná Szigligeti mellszobrát

A nagyváradi RMDSZ felújítaná Szigligeti mellszobrát
Csütörtökön az RMDSZ Sas-palotabeli székházában közös sajtótájékoztatót tartott Meleg Vilmos, az RMDSZ nagyváradi szervezetének elnöke, Botházy Nándor ügyvezető elnök és Pető Dalma ügyvezető alelnök, városi tanácsos. Öt témáról fejtették ki az álláspontjukat.


Meleg Vilmos, az RMDSZ nagyváradi szervezetének elnöke arról számolt be: azt szeretnék, hogy méltó módon legyen felújítva a színház előtti Szigligeti-mellszobor, ezért azt javasolták az önkormányzatnak, hogy egy meghatározott periódusra, vagyis a restaurálás idejére, egy helyi tanácsi határozatban rögzített megállapodás alapján adja át használatra az RMDSZ-nek. Erre már volt precedens, az önerőből gyönyörűen rendbe tett Szacsvay-szobor, azonban ezúttal a polgármesteri hivatal arra hivatkozva, hogy az egész Bémer teret korszerűsíti, és ennek keretében a szobrot is felújítja, elutasító választ adott. Talán tényleg így lesz, ezzel együtt az RMDSZ továbbra is fenntartja az igényét arra, hogy részt vállaljon a szoborfelújításból. Annál is inkább, hogy egy lépéssel az önkormányzat előtt jár, hiszen van egy szerződése hatástanulmányra. Figyelmet érdemel továbbá az is, hogy 1940-as évek óta, amikor visszakerült erre a helyére az alkotás, nem esett át komoly restauráláson.

Szacsvay teret

Pető Dalma ügyvezető alelnök felidézte, hogy a váradi RMDSZ az Összefogás Nagyváradért Egyesülettel közösen aláírásokat gyűjtött annak érdekében, hogy a Szacsvay-szobor körüli tér Szacsvay-köznek legyen elnevezve. A 2500 támogatói aláírást iktatták a városházán, illetve leadták ez irányú kérésüket. Március elején kaptak egy elutasító választ, melyben a hivatal arra hivatkozik, hogy „nincs megfelelő körülménye” a kezdeményezésnek és a pozitív elbírálásnak, mivel ott nem lehet teret kialakítani. Erre az RMDSZ a múlt hónap végén egy újabb beadvánnyal élt Ilie Bolojan polgármester és Radu Fortiş városi főépítész irányába, ezúttal immár azt kérve, hogy az egész Ezredévi emlékteret nevezzék el Szacsvay Imre parknak. Több érvet sorakoztattak fel: Szacsvay Imre személyének a fontossága; létezik egy olyan íratlan szabály, miszerint Várad parkjai olyan személyiségekről vannak elnevezve, akiknek szobruk is található ott, vagy fordítva, utólag került ki az adott helyre szobor; az Ezredévi emlékteret hivatalosan nem is hívják Parcul Libertăţii-nak, csupán így emlegetik a románok, de valójában az utcanévmutatóban nincs semmilyen neve; Marossy Anna sétány lehetett csupán 800 aláírással. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kérésük nem befolyásolja magának az utcának az elnevezését, ami továbbra is maradna Str. Libertăţii, illetve a Marossy Anna sétány elnevezése se változna.

Arra is kitért Pető Dalma: a Bihari Naplóból értesült arról, hogy új táblák lesznek kihelyezve a belvárosban a felújított műemléképületekre, mivel a régiek lekerültek onnan. Megelőzve az esetleges egy- vagy kétnyelvűséget (román, angol), a váradi RMDSZ, illetve ő és Botházy Nándor egy olyan beadványt iktattak, melyben azt javasolják, hogy az új táblák kihelyezésekor is vegyék figyelembe a 2815/2014. számú, a műemlékek megjelöléséről szóló kulturális rendeletet, mely amúgy akkor lett kibocsátva, amikor az RMDSZ-es Hegedüs Csilla vezette a tárcát. Ez négy pontban határozza meg kötelező módon, hogy melyek azok az esetek, amikor magyarul is, vagy az adott kisebbség nyelvén ki kell tenni a feliratot: akkor, amikor valamelyik nemzeti kisebbség hozta létre a műemléképületet; ha az épület szimbolikus jelleggel bír a nemzeti kisebbség számára; amennyiben az ingatlan egy olyan közigazgatási egység területén található, ahol számottevő kisebbség él; amennyiben az önkormányzat kéri ezt. Eddig ez be volt tartva, de nem szeretnék azt, ha ezután „véletlenül” megfeledkezne erről az önkormányzat.

Két Rimanóczyt

Botházy Nándor ügyvezető elnök kifejtette: a váradi önkormányzat már több alkalommal hangot abbeli szándékának, hogy szobrot emelne ifj. Rimanóczy Kálmánnak. Mint ismeretes, a Rimanóczy-kultusz és örökség ápolása az RMDSZ számára is fontos, jó kapcsolatot ápolnak a leszármazottakkal, akik 2012 óta évről-évre részt vesznek a Bihar megyei RMDSZ által alapított Rimanóczy-díj odaítélésében. A díjon mindkét Rimanóczy látható, hiszen az RMDSZ számára e két személyiség elválaszthatatlan, nem csak a rokonságuk miatt, hanem a munkásságuk okán is. Éppen ezért levélben javasolták az önkormányzatnak, hogy a tervezést és remélhetően a kivitelezést oly módon valósítsa meg, hogy az ifjabbik, vagyis a fiú mellett helyet kapjon az idősebb, azaz az apa Rimanóczy Kálmán is.

Ezután arról beszélt Botházy Nándor: ez év február 27-én iktatták az önkormányzatnál azt a levelüket, melyben jelezték, hogy az új, már használatban lévő, Szentandrást Nagyváraddal összekötő út váradi bevezető szakaszán kitett tábla a városnak csak a román megnevezését tartalmazza, nem eleget téve a közigazgatási törvény, illetve az ezt kiegészítő, az országos RMDSZ által kiharcolt 2001. évi 1206-os kormányhatározat előírásainak, mely kötelezővé teszi a kisebbségi nyelvek használatát a közigazgatásban azon a települések esetében, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, ami Nagyvárad esetében ez a magyar nyelv és Nagyvárad magyar megnevezésének használatát jelenti. Március 29-én kapták a választ, a metropolisz övezet igazgatójától, Adrian Foghiştól, hogy az általuk megvalósított út még nincs átadva a két önkormányzatnak, és hogy csak az átadás után lesz a helyi önkormányzat feladata kitenni a magyar táblát is. Az írásos válasz szerintük több szempontból is érdekes, hiszen: bár nem adták át az utat, már a múlt év óta járnak rajta az autók; bár nem adták át az utat, a Nagyvárad csak román elnevezését tartalmazó táblát mégis sikerült kitenni; és bár nem adták át az utat a helyi önkormányzatnak, a közigazgatási törvény 19. és 76. cikkelyei azt is előírják, hogy az önkormányzatok alintézményei is (mint jelen esetben a metropolisz övezet) is be kell tartsa a kisebbségi nyelvhasználatról szóló előírást. „A választ éppen ezért nem tartottuk kielégítőnek. Telefonos megkeresésünkre a metropolisz övezet igazgatója azt ígérte, hogy a hónap folyamán megvalósul a hivatalos átadás is, és hogy mindenképpen napirenden tartja a magyar tábla ügyét. Ezt figyelembe véve egyenlőre nem fogalmaztunk további leveleket az ügyben, de ígérjük, mi is azon leszünk, hogy a törvényi előírás be legyen tartva”- közölte az RMDSZ váradi ügyvezető elnöke.

Ciucur Losonczi Antonius