A Mária Légió találkozója Érsemjénben

A Mária Légió találkozója Érsemjénben

Bihar megye – A Nagyváradi
Egyházmegyében működő
Mária Légiósok éves
fogadalomtételének adott otthont az
érsemjéni római katolikus templom
április 4-én, szombaton, a 11
órás szentmise keretében.


“A Mária Légió azoknak a
katolikusoknak a közössége, akik az
egyház
jóváhagyásával és
Szűz Mária hatalmas vezetése alatt
csoportba tömörülnek, mert részt
akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az
egyház minden időkben folytat a
világ gonosz erőivel szemben. A
Mária Légióba az
első felvétel 1921. szeptember 7-én
történt az írországi
Dublinban. Az első csoport nevet is adott
magának: Irgalmasság Anyjának
csoportja, s így a mozgalom egy ideig az
Irgalmasság Anyjának Egyesülete
néven volt ismeretes. A Mária
Légió a megyéspüspök
és a plébános
rendelkezésére áll.
Vállalja a szociális szolgálat
és a Katolikus Akció
bármely fajtáját, amely az
egyházi személyek
megítélése szerint
rábízható a
légiósokra, és az egyház
javát szolgálja.” (A Mária
Légió Kézikönyve)

Fogadalomtétel évente


A Mária Légió tagjai minden
évben fogadalomtétellel
erősítik meg tagságukat. A
nagyváradi egyházmegyében
működő Mária
Légiósok éves
fogadalomtételének ez évben az
érsemjéni római katolikus templom
volt a helyszíne, április 4-én, a
11 órás szentmise keretében.
Először Borsi Imre
Lóránt
házigazda
plébános köszöntötte az
ünnepségre érkezett
paptestvéreket, köztük
Bogdán Istvánt, a
nagyváradi Szt. József templom
plébánosát, Duma
Ferenc
érszalacsi esperest, Bodor
Zoltán
székelyhídi,
valamint Nagy Jácint
köröstarjáni plébánost.
Ugyanakkor üdvözölte Timár
Sorin
alpolgármestert, a Mária
Légió tagjait, valamint minden
jelenlévő testvért.

A hit fontossága


Mint ünnepi szónok Ft. Bogdán
István
prédikációjában a hit
növekedésének
fontosságát emelte ki, amely
meghatározza egész életünket,
az egész  társadalmat. A
Mária Légió imáinak
elemzése által világított
rá arra, hogy egy édesanyának
mennyire fontos szerepe van egy családban,
akárcsak Szűz Máriának az
egyház nagy családjában. Rajtunk
áll, hogy mennyire tudunk igazán
hűséges gyermekeivé válni a
mennyei édesanyánknak. Az
áldás előtt még Mitra
Livia
az egyházmegye Mária
Légiójának elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket, a
szentmise után egy agapéval zárult
az összejövetel.