A minisztérium katolikusabb a pápánál

A minisztérium katolikusabb a pápánál
Nagyvárad polgármestere részrehajlással, rosszhiszeműséggel és amatörizmussal vádolja a környezetvédelmi minisztériumot és azt az illetékes intézményt amiatt, hogy a váradi Hőerőmű 33,4 millió eurós büntetést kapott.

A Nagyváradi Hőerőművet (CET) 33,4 millió eurós büntetéssel sújtotta a Környezetvédelmi Minisztérium által koordinált Környezetvédelmi Alap, amiért a CET a tavaly elkésett 334 ezer zöld bizonylat beszerzésével. Minden egyes bizonylat értéke száz euró, így jött ki az óriási, 33,4 millió lejes összeg. Ilie Bolojan Nagyvárad polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján amatörizmussal, részrehajlással és rosszhiszeműséggel vádolta a Környezetvédelmi Minisztériumot és az ennek keretében működő Klímaváltozás Igazgatóságot. Ez utóbbi intézmény Bolojan szerint azért nem járt el profi módon, mert tavaly április óta egyetlen alkalommal sem értesítette a nagyváradi polgármesteri hivatalt, sem pedig a hőerőművet arról, hogy ki kell majd fizetni ezt a büntetést. A sajtótájékoztatón jelen lévő Stanel Necula, a CET speciális megbízott ügyvezetője jelezte, hogy tavaly augusztusban Bukarestbe rendelték a vállalat képviselőit, több más, hasonló helyzetben lévő vállalattal együtt, ahol a klímaváltozások igazgatósága megrovásban részesítette őket a késedelem miatt, viszont arról nem esett szó, hogy a CET-nek a késedelem miatt büntetést kell majd fizetnie.

Bolojan másra mutogat

A továbbiakban a város polgármestere elmondta: a környezetvédelmi minisztérium részrehajlóan és rosszhiszeműen járt el, hiszen negyvennyolc órás késedelem miatt egy ekkora büntetést rótt ki a nagyváradi vállalatra, miközben vannak más vállalatok, amelyek évekig nem szerezték be ezeket a bizonylatokat, és a minisztérium nem büntette azokat. Bolojan példaként említette többek között az aradi hőerőművet, amely 2009-2011 között egyetlen zöld bizonylatot sem szerzett be. A polgármester hozzátette, hogy az általa említett vállalatok később teljesítették ezt a követelményt, illetve újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a minisztérium a váradi hőerőmű mellett szankcionálta azt a néhány vállalatot is, amely a tavaly elkésett az összes zöld bizonylat megszerzésével. Bolojan utalt arra, hogy amióta más vezetése van a minisztériumnak (a szociáldemokrata Rovana Plumb helyett az RMDSZ-es Korodi Attila – szerk. megj.), azóta másképp értelmezik a törvényeket, és a tárca „katolikusabb lett a pápánál”, mert a jóhiszeműen eljáró váradi hőerőművet minimális késés miatt megbünteti, más vállalatokat azonban, amelyek sokkal hosszabb ideig késlekedtek a zöld bizonylatok beszerzésével, nem sújtotta szankciókkal. Ilie Bolojan ezzel mintha azt sugallta volna, hogy a minisztérium döntése mögött politikai szándék húzódik meg, az újságírók konkrét kérdésére válaszolva azonban tagadta azt, hogy politikai jellegű döntésről lenne szó. Bolojan bejelentette, hogy pert indítanak a döntés ellen, majd hozzátette, hogy ha amennyiben elveszítik a pert, és marad a szankció, akkor is lehetetlen lesz ezt a pénzt behajtani a vállalaton. Bolojan leszögezte, hogy a büntetést semmiképp sem Várad lakosságának kell majd kifizetnie, illetve a büntetés nem érinti a váradi fűtésrendszer modernizálására vonatkozó uniós támogatású projekteket. A polgármester elmondása szerint legrosszabb esetben a CET csődbe megy, és a város fűtésrendszerét egy másik vállalat veszi majd át. Kérdésünkre válaszolva Ilie Bolojan elmondta, hogy a CET 2008 óta kell minden évben beszerezze a zöld bizonylatokat, és mindeddig nem fordult elő, hogy késtek volna ennek a kötelezettségnek a teljesítésével.

Pap István