A Michael Haydn kamarakórus hangversenye

Nagyvárad – Szombaton este lépett fel a
Kristófi János Zsigmond vezette 20
tagú kamarakórus a Bazilikában.
Műsorukat bemutatják a loretói
(Olaszország) nemzetközi
kórusfesztiválon is.


Az együttes műsora a Nagyhét
időszakához, illetve a húsvét
ünnepéhez kapcsolódott. Négy
gregorián ének csendült fel,
egyrészt nagypénteket,
másrészt pedig húsvétot
köszöntve, ugyanakkor két
Mária-dicsőítő
éneket is bemutattak. A gregorián
az európai kultúra bölcsője, a
világ leggazdagabb
dallamkultúrája, amely
tulajdonképpen az ősegyház
éneke, és 850 körül jutott
érvényre. Az egyszólamú
liturgikus éneket I. Gergely pápa
rendszerezte, majd Arezzoi Guido jegyezte le. Az
esten felcsendültek a római liturgia
sajátos énekei, így az egyik a
nagypéntek eseményét idézte
(„Miként rablóra, úgy
jöttök ki kardokkal, hogy elfogjatok
engem…”), valamint a Mária
ünepére írt
Alleluia-gregorián (Kedvesség
ömlött el ajkaidon) és a
húsvétot köszöntő Alleluia
szólt hozzánk (A
tanítványok az Úrnak egy darab
megsült halat és lépes mézet
hoztak). Ugyancsak elhangzott a Mária
ünnepére készült Alleluia
(Ó szegények vigasztalója,
Mária…).


Az esten meghallgattunk három reneszánsz
kompozíciót: Orlando di Lasso
Magnificatját, Liszt Ferenc Ave
Mariáját, Tomás Luis de
Victoria
Mindszentek Antifonáját,
valamint Gregor Aichinger Húsvéti
Antifonáját (Mennyországnak
királynője). Vallásos
áhítatot ébresztő barokk
művek is felcsendültek, mind
páldául Antonio Lotti
Húsvéti Mária Antifonája,
J. S. Bach Laetamini unanimi című
kompozíciója, Alessandro Scarlatti
Évközi vasárnapra írt
Alleluiája. A romantikus énekkari darabok
is az ünnepi eseményhez
kapcsolódó alkotásokat
tartalmaztak. Például Liszt Ferenc
Salve Reginája, Miatyánkja, valamint
Bruckner Templomszentelési
Graduáléja, a Locus iste, Lavinio Virgili
Úrfelmutatás után éneke
és Adamo Volpi (1911–1980) a
Főpásztor fogadására
írt imája.


A kamaraegyüttest Kristófi János
Zsigmond
orgonaművész és
karvezető tanította be és egyben
irányította. A gregoriánok
bemutatása előtt
előénekesként is szerepelt. A
szakemberekből álló kórus
igen szépen, kifejezően és
áhítatot ébresztően
szólaltatta meg mind az egyszólamú
dallamokat, mind a reneszánsz, barokk és
romantikus alkotásokat, akár a
hangzás tisztaságára, akár
a művek kívánta
elmélyültségre
emlékezünk.

Tuduka Oszkár