A mi próbatételeink ideje

Szatmár megye – Egyszerre bibliai és történelmi párhuzamokkal, valamint tartalmas ünnepi műsorral emlékeztek az 1848–as forradalom márciusára vasárnap a szatmárnémeti Németi református templomban.

Mint az utóbbi években szinte mindig, az ünnepi istentisztelet alkalmával  is színültig telt az ünnepi díszben pompázó Németi templom terme.

Az ünnepség Nt. Sipos Miklós esperes igehirdetésével kezdődött, aki nem mindennapi bibliai párhuzamot talált a szabadságharc évfordulóját ünneplő magyarság helyzetére. Több mint 2500 évvel ezelőtt Babilon uralkodója, Nabukodonozor lerohanta Judeát. Leromboltatta a jeruzsálemi templomot, fogságba hajtotta a reménytelenségbe süllyedt, hamis próféták által hitegetett népet. Ezekhez az emberekhez viszi el Isten biztató szavát Jeremiás próféta levele.

„Építsetek házakat és lakjatok azokban (…) és szaporodjatok ott és meg ne kevesedjetek” inti az elhurcoltakat, akiket a „hamis próféták” hitegetése mellett elsősorban a másik nép gyűlöletétől óv, mondván: „munkálkodjatok a város jólétén”. Mert Isten terve szerint a próbatétel hetven esztendejének elmúltával megtisztulva, hitéhez, törvényeihez visszatalálva nyer ismét hazát, szabadságot, új életet ez a nép.

Merjük–e hinni?

Isten ma is ugyanaz: a kegyelemnek, a békességnek népét el nem hagyó, a történelmet kézben tartó istene. Aki ellen nem lehet következmények nélkül vétkezni, de még ítéletével is az őt tiszta szívből keresők javát szolgálja. Meg lehet erősödni ebben a hitben, el lehet indulni reményt, jövőt igérő útján, még nekünk is, akik szintén ítélet alatt vagyunk. Őt elhagyva az életet magát hagyjuk el. Egyetlen példa: Magyarországon csupán az utóbbi ötven év alatt hatmillió magzatot pusztítottak el. Innen kellene eljutni oda, hogy ismét fölemeljük tekintetünket Istenhez. Merünk–e hinni, bízni, saját törvényeink szerint élni ismét egy törvények nélküli világban?

Ezután Varga Attila képviselő méltatta „a magyar szabadság születésnapjának” jelentőségét. Felhívta a jelenlévők figyelmét a  közöttünk is jelenlévő „hamis próféták” szélhámosságainak veszélyeire, és arra,  mekkora szükség volna napjainkban is az akkori emberek áldozatvállalására, tiszta hitére, erejére. Széchenyi István naplójából vett idézetével pedig az azonos célhoz vezető különböző módszerek létjogosultsága, a más–más politikai irányzatot képviselő emberek együttműködése mellett tett hitet.

Majd — a gyülekezet énekkarának szolgálata és az ifjak irodalmi összeállítása után — az egybegyűltek megkoszorúzták a közösségi teremben lévő Petőfi–szobrot.

Báthory Éva