A mi hazánk a mennyben van

A mi hazánk a mennyben van
Nagyvárad- Hétfő reggel a Székesegyház kriptájában Mons. Fodor József általános helynök szentmiseáldozatot mutatott be az elhunytakért. Szent Máté könyvéből szólt az evangéliumi részlet.

Bevezetőjében Mons. Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: Halottak napján minden pap három szentmisét mutat be, és valamennyit az elhunytakért ajánlják fel. Hozzátette: Ferenc pápa Az irgalmasság évét hirdette meg, és a halottakét való imádkozás is irgalmas cselekedet, a halottakat eltemetni, Isten végtelen szeretetébe ajánlani őket, hogy legyen mindannyiuknak igazságos bírája és állítsa őket megdicsőült hívei sorába, illetve majdan bennünket is részesítsen az örök boldogságban.

Ideiglenes tartózkodás

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Thomas Mertont is idézve a vikárius arról beszélt: földi életünk, az a néhány évtized, melyet itt töltünk, csak egy ideiglenes tartózkodás. Kaptunk Istentől néhány évet, azt is telve küszködéssel, szenvedéssel, nyomorúsággal betegséggel, és minden bajjal, mely együtt jár az áteredő bűn következtében megromlott emberi természetünkkel. Amikor azonban levetjük az anyagi élet minden nehézségét, eldobjuk magunktól az anyagiság mankóit, akkor lelkünk az örökkévalóság napsütésében, az örök Isten végtelen fényében tündököl, és elkezdődik az igazi, örök élet. Amint megérkezünk ennek partjaihoz, akkor maga a jóságos Isten vár bennünket. Nem az angyalait küldi, hanem ő maga vár, hiszen azokból a példabeszédekből, melyeket Jézus elmondott, következtethetünk arra, hogy Isten, amikor jóságos szívére ölel minket, kijelenti: gyere te elgurult drachma, megtaláltalak. Összehívja barátait és szomszédait, azt javasolva nekik: jertek, örvendjünk együtt, mert elveszett drachmámat megtaláltam. Aztán azt mondja: jöjj, te elrejtett kincs, amelyet az én kincskereső isteni jóságom megtalált, és drága gyöngyként most itt vagy, az örök életben. Jöjj te tékozló fiú, aki ugyan sokszor a bűn útjára léptél, de én megtisztítottalak, és mint a jóságos Atya vártalak vissza az atyai házba, hogy újra felöltöztesselek menyegzős ruhába, és lakomát készítsek neked. Jöjj, te annyiszor elveszett bárány, ki, mikor el akartál menni, fennakadtál mindig a bozótban, és én utánad nyúltam, és visszahoztalak. Isten tehát hívja a bűnösöket, hívja az embereket, az ő követőit az örök élet kapujában, hogy birtokba vegyék a világ kezdetétől nekünk készíttetett országot. Ez az isteni irgalom, jóság, és irántunk tanúsított szeretet, akiket a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akiket az ő szent fia vére hullásával megváltott. És Krisztus az ő kereszthalálával olyan örök hazát szerzett nekünk, melyből soha, senki el nem űzhet, és telve van békességgel, szeretettel, nyugalommal, Istenben való teljes és tökéletes megnyugvással- nyomatékosította a főtisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius