A mezőbikácsi éhséglázadásra emlékeztek

A mezőbikácsi éhséglázadásra emlékeztek
Nagyvárad – Kedd délután, a mezőbikácsi éhséglázadás 61. évfordulóján Mons. Fodor József általános helynök engesztelő szentmisét mutatott be a nagyváradi Székesegyházban.

Kevesen – alig két tucatnyian – jöttek el arra az engesztelő szentmisére, melyet a nagyváradi római katolikus Székesegyházban tartottak kedd délután, a 61 évvel ezelőtt történt mezőbikácsi éhséglázadás során ártatlanul és ítélet nélkül kivégzett áldozatok lelki üdvéért. Az érdeklődés hiánya is igazolja, hogy még mindig kevesen ismerik az 1949. augusztus 2-án történt lázadás tragikus kimenetelét, amely az erőszakos szovjet típusú kollektivizálás embertelen intézkedései eredményeképpen következtek be. Mons. Fodor József vikárius a kedd délutáni prédikációt elején elmondta: az elmúlt időkben Bogdánffy Szilárd boldoggá avatása kapcsán is sokat beszélünk arról az embertelen korról, mely megpróbálta az embert megtörni avagy „betörni” a megalázás, a kisemmizés eszközével. A mezőbikácsi földbirtokos gazdák -  akiktől erőszakosan elvették földjeiket, ezzel az éhezés szélére sodorva őket -  a vértanú püspökhöz hasonlóan a kommunizmus áldozatainak tekinthetőek.

Megaláztatások sorozata

Fodor József Radnóti Miklós költő szavait idézte: „Oly korban éltem én e földön, / mikor az ember úgy elaljasult, / hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, / s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, / befonták életét vad kényszerképzetek.” Olyan rettenetes kor volt 1949-ben is, amikor a mindennapi kenyérért küzdő falusi, tisztességes parasztemberektől elvették földjeiket, ezzel együtt pedig a méltóságuktól és az emberségbe vetett hitüktől is megfosztották őket. Megaláztatások sorozata következett, melyet a milicisták agresszivitása tetőzött. Megölték a falu papját, a valósággal éhező lakosságot törvényes eljárás nélkül büntették, kényszermunkára ítélték. Hiába álltak ellen és küzdöttek az üldözők ellen a mezőbikácsiak, a fegyverek erősebbnek bizonyultak. Mindez ma már történelem. Sok írás tanúsítja  a sok szörnyűséget, de ezek csak az igazság halvány, pislákoló fényei, jegyezte meg a Fodor atya. Végül a Szent Máté könyvéből felolvasott evangélium üzenetét osztotta meg a jelenlévőkkel, miszerint: nem kell félnünk a legádázabb viharban sem, hiszen Jézus a kicsiny hitűek felé is kinyújtja a kezét. Ez segít abban, hogy megmaradjunk igaz embereknek, zárta prédikációját az általános helynök. Az Úr Isten nyugosztalja őket és gyógyítsa be a még élők sebeit!

Mészáros Tímea