A megye idei költségvetése

A megye idei költségvetése
Bihar megye ebben az évben 267.242.000 lejből gazdálkodhat, míg a kiadási oldalon 277.030.000 lej szerepel. A 9.787.000 lejes deficitet a tavalyi évi többletből finanszírozza a megye.

A kiadások legnagyobb részét, 122.436.000 lejt a szociális intézmények költségei teszik ki, a tanügyre 41.190.000 lejt fordít a megye, míg a kulturális, egyházügyi és szabadidős intézményekre 45.128.000 lejt, ebből 1.250.000 lej a Bihar FC-nek adott pénz. A szállításügy 37 milliót kap. Az egészségügyi-szociális intézmények 2.265.000 lejre számíthatnak az idén. A legkevesebbet, mindössze 200 ezer lejt a környezetvédelemre fordítják. A kulturális intézmények közül a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár 2.906.000 lejt, a Körösvidéki Múzeum 4.916.000 lejt, a Szigligeti Színház 5.440.000 lejt, az Állami Filharmónia 3.950.000 lejt kap. A Francisc Hubic Művészeti Iskola 1.925.000 lejből, míg a Várad folyóirat 331 ezerből gazdálkodik. A tavalyi évi többletből különböző beruházásokat finanszíroznak: a legnagyobb tételt a Körösvidéki Múzeum új székházának felújítása kapja, összesen 6.022.000 lejt, a váradi turisztikai központ felújítására 750 ezer lejt irányoztak elő. Az áfavisszaosztásokból különböző infrastrukturális beruházásokat finanszíroz a megye. Nyolc magyar érdekeltségű település is kap egyenként 200 ezer lejt utca vagy út felújítására. Nagyszalontán, Érmihályfalván és Székelyhídon városi utak felújítására lehet fortdítani a pénzeket, emellett a Magyarkéc-Margitta, Paptamási-Pelbárthida, Biharfélegyháza-Biharvajda, Pályi-Nagyvárad-Hegyközújlak útszakasz kap támogatást a megkezdett munkálatok folytatására.

Pap István