A megvallások szerepe

A megvallások szerepe
Isten és ember kapcsolatáról, a megvallások szerepéről szólt Csűry István református püspök péntek délután, az Ökumenikus Imalánc alkalmából. Később a résztvevők együtt imádkoztak.

Közel tizenhárom éve szervezi meg az imaláncot Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos. Mint kérdésünkre elmondta, annak idején az Európai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának gyűlésén találkozott az ötlettel, melyet azért is hasznosnak talált, mert Nagyváradon sok olyan család van, ahol a tagok különböző felkezetekhez tartoznak.

Bennünket szólít

Az Ökumenikus Imalánc hozájárul a családi béke megtartásához, s egybetereli az imádkozó közösséget, tette hozzá. Ezeken a nagyából havi rendszerességgel megtartott alkalmakon 40-100 asszony szokott résztvenni, legnagyobbrészt katolikusok és reformátusok, de eljönnek baptisták, evangélikusok, unitáriusok is.

A pénteki imalánc a Nagyvárad-őssi Református Gyülekezet templomában zajlott és Csűry István püspök hirdetett igét. Lukács Evangéliuma 12. Fejezetének 8-12 verse alapján szólt arról, hogy a mai világban mintha az Istenhez közelítő ember valahol eltűnne, másrészt gyakran úgy látjuk, hogy „sok emberrel foglalkozik, de velünk mintha nem”. Pedig sokszor pont bennünket szólít, „de te hol vagy, amikor ott kellett volna legyél sok imádkozó asszonytestvéreddel együtt?” Az említett versszakok vallástételre buzdítanak, s ez olykor nem a nagy teljesítményekben, erőfeszítésekben nyilvánul meg, hanem a nagyon picikben.

Különleges szerep

Ha nem lennének meg a kis szolgálatok, a nagyokkal nagyon nagy baj lenne, hiszen egy épület is akkor erős, ha szilárd a fundamentuma –mondta Csűry István, majd annak a jelentőségéről szólt, hogy ezekben a versszakokban Jézus az „ember Fiaként” említi magát, illetve a nevelésről, mint a Jézusról tett megvallás egyik formájáról. A nőknek különleges szerepük van a körülöttük lévők formálásában, s környezetük érzékenyen reagál arra, ha a versszakokban foglaltak szerint rendezik át életüket. Az említett igék egyúttal egy ígéretet is tartalmaznak, hogy ha az ember Jézus ismeretében újítja meg életét, a Szentlélek megmutatja, hogy hogyan szóljon.

Együtt

A későbbiekben Vinczéné Pálfi Judit a korábbi alkalom során elhangzottak gyakorlatba ültetéséről kérdezte a jelenlévőket, majd mindannyian átvonultak a gyülekezeti házba, ahol egymás kezét fogva imádkoztak az imalánc résztvevői, majd teat és süteményt fogyaszthattak.

Neumann Andrea