A megújulás lehetőségére szólít

Húsvét vigíliája az ételek és italok megáldásával zárult
Húsvét vigíliája az ételek és italok megáldásával zárult
Nagyvárad – Nagyszombat este húsvét vigíliáját ünnepelték a Bazilikában is. A szertartás tűzszenteléssel kezdődött, és az eledelek megáldásával zárult. A misét Exc. Böcskei László püspök celebrálta.

Húsvét vigíliája az egyházi év csúcspontja, a legnagyobb keresztény ünnep, amikor Krisztus Urunk feltámadására emlékezünk. A világ többi római katolikus templomához hasonlóan a nagyszombati virrasztás a váradi Bazilikában is naplemente után, a tűzszentelés szertartásával kezdődött, szokás szerint az éj sötétjében, ami azt a fénynélküliséget jelképezte, mely Krisztus földi halálával borult az emberiségre. A megszentelt tűz lángjával – mely az erőt, a hatalmat és az új világosságot szimbolizálta – meggyújtották a feltámadt Jézusra utaló húsvéti gyertyát. E gyertyalángból vett fényt adták tovább a Székesegyházban, annak jeleként, hogy az élet a halál, a világosság pedig a sötétség felett győzedelmeskedett.

Az igeliturgia az üdvtörténet fő eseményeit tárta fel, melyek elhangzása azt a cél szolgálta, hogy az egybegyűltek Isten hűségére gondoljanak, arra hogy az ősidőkben sem hagyta el népét, hanem előkészítette megváltó tervének megvalósulását. A felolvasások után a húsvéti öröm jeleként megszólaltak a harangok, a csengők és az orgona.

Dicsőítő énekek

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. Elmélkedésében Exc. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: a virrasztás szent éjszakájával nem csupán a szent három nap tartalma csúcsosodik ki, hanem a megváltás ünnepe is, mely a megújulás lehetőségére szólítja fel a keresztény sereget. Áldott tehát ez az éjszaka, amikor frigyre lép az isteni és az emberi, a földi és az isteni, a reménységgel teli idő pedig elvezet bennünket az Úrral való találkozáshoz, melyre különböző jelek emlékeztetnek, mint például a megszentelt tűz és az égő gyertya, a víz megszentelése, a nagycsütörtökön megszentelt olaj vagy a felidézett szentírási történetek. „Fogadjuk Isten húsvéti ajándékát a továbbítás szándékával, hogy a mi világosságunk fény legyen mások számára is, a megújulásunk megújulást hozzon másoknak is és az erőnkből másoknak is jusson. Így ajándékozzunk meg egymást húsvét szent örömével és reményével”, tanácsolta.

A víz megszentelésének ceremóniája után a jelenlevők kezükben az égő gyertyákkal megújították keresztségi fogadalmaikat, hogy ezáltal felemelkedjenek a bűnből, és új életet kezdjenek Krisztusban. Az eucharisztia liturgiája után a feltámadás szertartásával folytatódott az ünnepi vigília. A papság és a hívek körmenetben haladva, dicsőítő és öröménekeket zengve magasztalták a csodás dolgokat művelő Istent, majd Te Deumot énekeltek. Húsvét vigíliája- melyen részt vett Exc. Virgil Bercea görögkatolikus megyés püspök is- az ételek és italok megáldásával zárult.

Ciucur Losonczi Antonius