A megbocsátás istentől van

A megbocsátás istentől van
Szent István tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét hétfőn reggel, a nagyváradi Premontrei Préposti Széktemplomban. Fejes Anzelm Rudolf prépost prelátus a karácsony ünnepléséről is szólt.

 

 

 

A szentmisét a prépost prelátus, valamint Kiss albert apátkanonok tartotta. A prelátus kiemelte Szent István diakónus, a Nagyváradi Premontrei Prépostság, valamint a szentmártoni római katolikus premontrei plebánia védőszentjének szerepét abban, hogy a rend meghonosodott Magyarországon. Vértanúságáról szólva önvizsgálatra buzdította a jelenlévőket. „Vajon a lelkünk mélyén megvan-e a hajlandóság a vértanúság vállalására?” – tette fel a kérdést.

 

Akarni kell

 

A későbbiekben a karácsony megünneplésével kapcsolatban elhangzott: sokan „saját karácsonyukat” akarják megalkotni, holott a karácsonyt nem lehet másképp megünnepelni, mint úgy, ahogy a pásztorok elindultak, már nem saját akaratuk szerint, hanem isten akaratát követve, megtalálni a kis Jézust. Szent István sokszor tekintett az égre – mi viszont gyakran csak a földet nézzük. Isten dicsőségét felfogni nem kell gazdagság, s a békét is csak akarni kell.

Amint a prelátus megjegyezte: meglehet, hogy a szentbeszédek irodalmi szempontból nem állnak magas szinten, de a lényeg az, amit közvetítenek, s amit az emberek gyakran nem fogadnak el. Sokan eltávolodva Istentől nem tudnak már örülni saját, személyes megváltásuknak sem.

Nem lehet az igazságot megsemmisíteni úgy, hogy ne maradjon nyoma, s a vértanúk vére felkiált az égre. Szent István halála fordulatot jelentett e kereszténység életében: háromszáz évig tartó üldöztetés kezdődött el.

 

Hit és erkölcs

 

Míg a missziós területeken a kereszténység gyarapszik, Európában sorvad. Egyedül a hit vállalása hozza meg azt az erkölcsi rendszert, amely hiányzik a legtöbbünk életéből, s amely magának a krízisnek is az oka – hangzott el. A későbbiekben Fejes Anzelm Rudolf a megbocsátásról szólt, mely „azért nehéz, mert nem emberi dolog”. A megbocsátást istentől kapjuk – s Szent István amikor haldoklott, akárcsak Jézus, arra kérte Istent, hogy bocsásson meg azoknak, akik ártottak neki.