A média sokszínűsége

Az Észak- erdélyi média szakemberei számára VII. alkalommal tartotta meg az Észak-Erdély Europe Direct Regionális Központ, valamint az Észak- Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség két egész napos képzést, mely alkalmával az EU kérdéseinek elméleti elemzése, módszertani útmutatással is társult.

A média egyik fő kérdése, miként lehet az EU- s információkat közelebb hozni az Uniós polgárokhoz.

A 20, jelentkezés alapján kiválasztott média képviselőit, köszöntötte Claudiu N. Coşier ÉNYFÜ igazgatója, dr. Cristina Nistor, a BBTE tanára, Rareş Beuran a BBTE Online Rádió irányítója.

Közelebb hozni az EU- s ügyeket a polgárokhoz

Gabriel Avăcăriţei, újságíró, a Digi24 gazdasági osztályának vezetője „ Európa gazdasági növekedése” című vitaindító előadásában többek között hangsúlyozta, fontos az EU problémáinak olyan fajta bemutatása, mely alapján az állampolgárok a felvetett kérdéseket „magukénak érezzék”. A brüsszeli döntések, az EU- s határozatok befolyásolják az állampolgár mindennapi életét. Ezért a sajtóban részletesen tájékoztatni kell a polgárokat, mind a hazai, mind az EU- s ügyekről. Érdekes az- az összehasonlítás, ami az európai és többek között, a román állampolgárok számára fontos értékekre, érdekekre vonatkozik. Az európai polgárok érdeklődési köre: éghajlat-változás, a fenntartható energia, szolidaritás. A román polgár számára fontos értékek: az életszínvonal, az egészségi állapot, a gyermeke jövője, az árak szintje és a bűnözés.

Romániában a polgárok 41%-a megváltoztatná az életét, más európai országokban csak a lakosság 20%-a. Olyan „Állampolgárok agendáját” kell kidolgozni, amely minden állampolgár érdekét tükrözze. Viszont észrevehető, vannak olyan személyek, akikkel a sajtó nem foglalkozik ezeket „láthatatlan embereknek” nevezi. Lehet, nem írtak róluk, mert esetleg a cikk reklámnak tekinthető, de van olyan cég, személy, akiről soha senki sem írt. Lehetne írni ezekről, hiszen a „2012-es év az aktív idősödés és a nemzedékek közti szolidaritás éve”. Nagyon sok tevékeny idős ember aktív. Rendkívül hasznosan, a közjavára használja idejét. A nemzedékek közötti szolidaritás témája kihasználatlanul hever a média birodalmában.

Online újságírás és a blogolás

Gabriel Avăcăriţei külön előadást tartott „Online újságírás. Bloggerek” címmel. A nagy vitát kavart előadásában, összehasonlította az Online újságírást a hagyományos sajtóval, kiemelvén mind kettő sajátosságait.

Az Online újságírás fő jellemzője az interaktivitás, a kiadók és a fogyasztók közötti közvetlen kommunikáció. Fejlesztése rendkívül gyors ütemben valósul meg, digitális formában.

Hatóterülete rendkívül széles. Bárhol, bármikor olvasható. Azonnali visszajelzés is kapható. Tartalmi szempontból lehet általános jellegű, vagy bizonyos témákra szakosodott.

A blog Internetes napló, amely különösebb formai vagy tartalmi megkötéssel nem rendelkezik. Személyes közlést jelent, ami Online megjelenítésben kerül nyilvánosságra. Végül is, az elektronikus formában közlő személy névjegye, mely köszönhetően a modern technikának, sok emberhez eljuthat.

A blog az a valós hely, melyen magunkról közlünk információt. Élményeinkről számolunk be a virtuális nyilvánosság előtt. Lehetőséged van a téged ért hatásokat, stresszeket elektronikus módon tovább adni.

Módszertanai szempontból a bloggal kapcsolatos kérdéskört is érintette: Kinek lehet blogja? Mit közlünk a blogban? Milyen szerkezetben? Melyek a típusai? Melyek a blog- írás szabályai? Ha az illető, aki újságíró és blogot hoz létre, akkor az újságírás szabályait kötelező betartania.

Az Online újságírás és a blog kapcsolata

Napjainkban kibővült az információ- szerzés forrása. A klasszikus sajtó mellett, előre tört az Online újságírás, a blog, a facebook, stb.

A világon 2 milliárd Internet felhasználó van. Romániában is jelentősen megnőtt az Internet felhasználók száma. Szerinte, ha a blog 10 évet megélt, akkor már intézménnyé válik. Van olyan sajtótermék, mely bloggal társul. Szerinte ez az újság álláspontját tükrözi. Nem valódi blog.

Felmerült a hitelesség kérdése. Szerinte a világon a blog- írók száma 164 millió. Ebből 11%-ának személyes megélhetési lehetőséget biztosít. Romániában 5 olyan személy van, aki blogból él.

Fontos, hogy személyes stílust alakítson ki a blog- író. Szerinte az Online újságírás és a blog között nincs ellentmondás.

A blog ereje a személyes jellegében, és a minimális kontrollban van. Lehetőséget jelent az egyén számára, hogy kialakítsa a brandjét, saját arculatát.

Ha összegezzük a blog szerepét, akkor azt mondhatjuk, hogy a társadalmi nyilvánosság megteremtését teszi lehetővé.

Állampolgárság és európai identitás

Cristian Ivaneş újságíró, a Kolozsvári Területi Rádió szerkesztője, az Európai Uniós programok szakértője, vitaindító előadásában a polgár identitástudatát elemezte. Ezzel kapocslatban egyszerű példát hozott fel. Amikor a szállodába bejelentkezik, arra a kérdésre vonatkozóan milyen állampolgársága van, Ő mindig azt mondja és írja be: Uniós polgár.

(Itt zárójelbe megjegyeznénk, 2007 óta, mikor is felvették Romániát az Európai Unióba, minden állampolgára kettős állampolgársággal rendelkezik. Amit sokan nem is tudnak 2007. január 1. az állampolgár: román állampolgár és 2. Uniós állampolgár.)

Az Uniós állampolgárság (European Union citizenship) fogalmat a Maastrichti Szerződés vezette be, 1993-ban. Az Uniós polgárság nem helyettesítheti a nemzeti állampolgárságot. Felvetődik kérdés: mit jelent az európai identitás? Hogyan határozzuk meg az európaiságot? Az európai polgár kérdésével kapcsolatban a jogok és kötelezettségek problémája is felmerül.

Melyek az európaiságra jellemző elemek?

Ha egy török, olasz, román vagy magyar munkavállaló más országban, például Németországba, Franciaországban dolgozik, azonos jogokkal rendelkezik? Ugyanúgy, mint az ottani állampolgár?

Az európaiság érzése feltételezi a közösséghez való tartózást. Az európai identitás nem zárja ki a nemzeti identitást.

Amint Claudiu N. Coşier, az Agenţia De Dezvoltare Regională Nord-Vest igazgatója, megfogalmazta, az európaiságnak van pszichológiai vonzata. Ez az illető népcsoport értékrendjében is kifejeződik. A francia vagy a belga lemondott a vallásos dimenzióról. A francia úgy tekinti magát, hogy ők a demokrácia exportőrei.

Nyugaton vannak olyan újságírók, akik megtestesítik az európai újságírást. E gondolatot felkaroló sajtótermékek is vannak.

Romániában 22 év óta nincs Európai Uniós kérdéssel foglalkozó, szakosodott újságíró.

Csomafáy Ferenc