A média nem elvész, csak átalakul

A média nem elvész, csak átalakul
Nagyvárad- Szombaton a Laikusképző Központban Egyházmegyei Média-Napot szervezett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A téma a közösségi média volt, és egy kampányt is ki kellett dolgozni…

Nem csupán Váradról, hanem más településekről is érkeztek egyházi témában érintett médiaszakemberek, szerkesztők, egyházi személyek a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által harmadik alkalommal megszervezett Média-Napra. Köszöntőjében Exc. Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: most nem az eseményről való tudósítás a cél, hanem a tapasztalat- és eszmecsere azok közt, akik akarva-akaratlanul érintve vannak a témában, vagyis nyomon követik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyházi tevékenységek ismertek legyenek a társadalom szélesebb rétegei előtt.

A rendezvény programját Kovács F. Zsolt irodaigazgató ismertette, majd Micaci Cristian pasztorális tanácsadó, tömegkommunikációs szakértő tartott vetített előadást arról, hogyan és hová fejlődött az évtizedek során a média, és hogy lehet ezt a vallásos kommunikációban kihasználni. Többek közt arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs szó paradigmaváltásról, csupán arról, hogy napjainkban immár megéljük a médiát, „önmagukat közöljük”. A nap szinte minden percében kapcsolatban vagyunk a médiával, a vallásos kommunikáció szerepe pedig szerinte az kell legyen, hogy a társadalom alapzajába bekiabálva minden csatornán keresztül eljuttassa az örömhírt a célcsoportoknak, hatékonyan és úgy, a közéleti dolgokat keresztény szemmel jeleníti meg. Tetszik-nem tetszik, tudomásul kell vegyünk azt a tényt, hogy a társadalom rászokott a konzumlogikára, ezért arra is tekintettel kell legyünk, hogy manapság a képi, illetve a gyors és tömör kommunikációnak van sikere. Az igen érdekes és tanulságos prezentáció során szó esett még többek közt arról is, hogy hol a határ a valós és a virtuális agora között, miként lehet egy történetet úgy érdekessé tenni, hogy közben a megváltás öröme is benne legyen, milyen konzervatív és progresszív álláspontok fogalmazódnak meg a közösségi médiával kapcsolatban.

Médiakampány

A hagyományos média válságát és az új közösségi média lehetőségét egy másik szemszögből Monostori Károly, a Partiumi Keresztény Egyeteme adjunktusa közelítette meg, majd műhelymunkával folytatódott a tanácskozás, melynek keretében a kijelölt négy csoport tagjai egy médiakampányt kellett kidolgozzanak a keresztény értékek ismertetéséről, népszerűsítéséről és elfogadtatásáról a partiumi fiatalok körében, olyan szempontok figyelembe vételével mint például: ki a célcsoport, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik, milyen társadalmi médiaeszközök használhatóak, mi a népszerű a célcsoportok számára? A Média-Nap a projekt kiértékelésével, illetve fórumbeszélgetéssel zárult.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,