A média hatással van ránk

A média hatással van ránk
Nagyvárad- Kedden este A média társadalmi hatásai címmel öt alkalomból álló képzést indított a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Laikusképző Központja. A résztvevők alapfogalmakat tisztáztak.

Eredetileg ugyan előadásként hirdették meg, végül azonban érdekes és tartalmas műhelybeszélgetéssé alakult a Kanonok sor 13. szám alatt zajló rendezvény, melyen a résztvevők azt próbálták kivesézni, hogy a média hogyan nyújt egyfelől ablakot a világra, másrészt viszont mint negyedik hatalmi ág miként képes úgy híreket tálalni, hogy ezáltal a fogyasztóit tudatosan felhasználja bizonyos érdekek kiszolgálása érdekében.

Felvezetőjében Micaci Cristian, a püspökség pasztorál asszisztense olyan alapfogalmakat próbált tisztázni, mint tudatosság, felelősség és aktív részvétel, azzal a céllal, hogy mindazok, akik keresztény felelősséggel szeretnének a média világával megismerkedni, megértsék annak dinamikáit, azt keresztény szemmel elemezzék, és megtanulják felelősen befolyásolni a médiatartalom alkotását, terjesztését.

Valóságépítés

Vitaindítóként Niklas Luhmann konstruktivista rendszerelmélete szolgált, mely szerint mi magunk konstruáljuk a realitásokat, így a média is ezt teszi, ezért a valóságot objektívan bemutatni szinte lehetetlen. Mindig szubjektíven viszonyulunk a látottakhoz-hallottakhoz, például a minket ért korábbi befolyásoknak, külső hatásoknak betudhatóan a magunkban kialakított értékítélet alapján viszonyulunk a dolgokhoz. Ugyanakkor elmondható, hogy a média első szintű megfigyelője a valóságnak, míg a hallgatósága, illetve olvasóközönsége második szintű szemlélő. Egy másik koncepció szerint talán észre se vesszük, hogy a média felállít egy napi vagy heti skálát, és manipulálja azt, hogy mi, a társadalom tagjai, miről mit gondoljunk, így tulajdonképpen az válik nekünk fontossá, amit a kereskedelmi vagy bulvármédia fontos témakörként beállít, sugall számunkra. Sokszor úgymond felkap valamit, egy-egy lényegesnek vélt hírt, eseményt, akár annak árán is, hogy a kontextusából kiragadva egy másik, szenzációsabbnak, jobban eladhatóbbnak tartott realitást építsen fel, melyet aztán előnyben részesít, mert a működése szempontból jobban megéri neki.

Többek közt elhangzott még, hogy a hiteles tájékozódás szempontjából egyáltalán nem elhanyagolgató elem, hogy melyik hírforrást tekintjük megbízhatónak. Napjainkban már mi magunk is alakítói vagyunk a hírdömpingnek, például a közösségi oldalakon eszközölt bejegyzéseink, a cikkekhez írt kommentjeink által, de nem mindent kell elhiggyünk, amit olvasunk, mert a megtévesztés veszélye mindig fennáll, például egy jól kidolgozott marketing stratégia áldozataivá válhatunk könnyen.

A képzés további alkalmaira október 15-én, 22-én, 29-én, illetve november 5-én várják az érdeklődőket.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,