A média és az erkölcs viszonyáról, az újságíró felelősségéről

A média és az erkölcs viszonyáról, az újságíró felelősségéről
Nagyvárad – Szerda délután Kondor Katalin rádiós riporter volt a nagyváradi Kis Stúdió Színház vendége. Az érdeklődők zsúfolásig töltötték Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermét.

Az egybegyűlteket Kiss Törék Ildikó színművésznő, a Kiss Stúdió Színház vezetője köszöntötte, majd átadta a szót az est meghívottjának, Kondor Katalin rádiós riporternek, aki körülbelül egyórás előadásban fejtette ki véleményét az újságírói felelősségről, az erkölcs és a média viszonyáról, napjaink társadalmi állapotáról. Bevezetőjében annak a meggyőződésének adott hangot, miszerint a média nem elszigetelten létezik, hanem a világ és az erkölcs viszonyát tükrözi. Ha a felelősségről beszélünk, akkor elsősorban a társadalom és a moralitás kapcsolatát kell górcső alá vennünk. Megitélésében ez utóbbi eltünőfélben van, mert a világ olyan változásokon ment keresztül, amelyek embertelenné tették. Az okokat egyszerre könnyű és nehéz is megnevezni, a legfőbb közülük talán mégis az, hogy “elveszítettük a Fennvalóhoz vezető vezérfonalat”. Ennek megfelelően Kondor Katalin úgy véli, hogy tizenhét éve a pénz uralja a világot, és az anyagi diktatúrából még nem tudtunk kikeveredni. “A materiába ragadság, a pénz lett az a mézesmadzag, ami megkisért. A globalizáció fura urai azt akarják, hogy rabszolgává váljon a Föld, vagy legalábbis a fele kihaljon, hogy aztán ők uralkodhassanak a megmaradt és elbutított néptömeg felett”, fogalmazott.

Tisztázó beszélgetések

A rádiós riporter meggyőződése, hogy a rendszerváltozást felülről vezényelték le. A kommunisták nem tudták megakadályozni a Szovjetunió gazdasági összeomlását, ezért egy hirtelen eszmei fordulattal kapitalistákká lettek, az intelektuellek pedig nem nyújtottak segítő kezet ahhoz, hogy az emberek a helyére tudják tenni a dolgokat. “Az értelmiségiek árulása megbocsáthatatlan”, ennek a következményeit nyögjük ma is, ezért a szerepeket tisztázó beszélgetésekre van szükség. Kondor Katalin állítása szerint ugyanakkor a médiák túlnyomó többségéből hiányzik a polgári, keresztény és nemzeti értékrend. A két nagy nézettségű kereskedelmi tévé is baloldali és liberális beállítottságú, “sandán elferdítik” a valóságot. Számukra nincs hírértéke olyan jelentős eseményeknek, mint a kedvezménytörvény megszavazása vagy a milleniumi ünnepségek. Az előadást követően a meghívott a jelenlevők kérdéseire is válaszolt, az est színvonalát Varga Vilmos színművész közreműködése emelte.

Ciucur L. Antonius