A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpalota megmentett épülettartozékai

A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpalota megmentett épülettartozékai
Marosvásárhely – A Kultúrpalota megmentett tartozékairól megjelent kiadvány bemutatására került sor kedden délután a Bocskai teremben.

A múzeumi katalógus műfajába sorolható kiadvány a 2006-ban elhunyt múzeumigazgató, Bónis Johanna 25-26 éves munkája van a kötet mögött. Ezen utolsó munkájában, Bónis Johanna feldolgozta mindazon értékeket, amik a Kultúrpalota és a Városháza díszítéséből eltűntek a kommunizmus korszakában. „A megjelent kiadvány a jéghegy csúcsa”, értékelte Sóos Zoltán jelenlegi igazgató és egyben Bonis Johanna tanítványa. Ezeknek a tárgyaknak a feltárása, restaurálása a 90-es évek végén kezdődött el. Bónis Johannának kulcs szerepe volt abban, hogy ezek a tárgyak helyreállítódtak, illetve azok melyeknek helyreállítását nem engedélyezték a Múzeumban kerültek kiállításra. A kiadvány bemutatja a festet ablaküvegek eredeti állapotát és restaurálás utáni állapotát is. Az ablaküvegek több évtizedig a Kultúrpalota színpadja alatt található raktárhelységben voltak tárolva, nem megfelelő körülmények között ami meglehetősen kárósította ezek állapotát. Például a Ferenc Józsefet és a címert ábrázoló ablaküvegek több mint 70%-ban voltak elpusztulva. Az ablaküvegeket a magyarországi Róth Miksa Emlékház és annak igazgatója, Fény Tibor segítségével restaurálták.
Róth Miksa (1865-1944) a magyar üvegfestő művészet legjelesebb alkotója volt. Nevéhez fűződik többek között a budapesti Parlament, a Zeneakadémia, az egykori Osztrák-Magyar (ma Magyar Nemzeti) Bank vagy épp a Gresham palota ólomüveg ablakainak készítése. A művész egykori lakóházában 1999 novemberében nyílt meg Budapest egyik legújabb múzeuma: a Róth Miksa Emlékház.