A margittai közbirtokosok éves közgyűlése

A margittai közbirtokosok éves közgyűlése
Bihar megye – A margittai Közbirtokosok Társulásának éves közgyűlését tartották meg a hét végén a város egyik éttermében. Nincs saját irodájuk, ezért gyűléseiket általában a Polgármesteri Hivatal konferencia termébe hívják össze.

Elsőként Szűcs László elnök köszöntötte a tagságot, majd a napirendi pontok ismertetése után megválasztották az ülésvezető bizottságot. Az ülésen jelen volt Pocsaly Zoltán alpolgármester is, aki sok hasznos gyakorlati ötlettel szolgált. Az elnök beszámolója után a cenzori bizottság számolt be éves munkájáról. A tagság teljes létszáma 162 fő, kisebb–nagyobb erdő, illetve legelő-joggal, közülük 25–en voltak jelen. Sokan távol laknak a várostól, így a jelenlévők közül felhatalmaztak valakit érdekeik képviseletére. Ilyen módon a tagság több mint 50%-a képviselve volt, ezért a közgyűlés határozatképes, állapította meg az elnök és a cenzori bizottság. A beszámolóban ismertették a bevétel és kiadás tételeit.

Erdőgazdálkodási terv

A 2010–es évre 61.774 lej  állami támogatást kaptak legelőgazdálkodásra. Ez nem osztható ki a tagság között, teljes mértékben a legelő javítására fordítandó. Ebből fedezték a műtrágyázást, a takarítási, vízelvezetési és útjavítási költségeket. A javítás eredményeképpen a legelőt használók növelték adományaik összegét. Az éves bevétel felét tartalékként meghagyják ínségesebb időkre, vagy nem várt kiadások fedezésére, elköltéséről a közgyűlés határozhat. A beszámolók elfogadása után került sor az alapszabályzat módosításaira, mely az előzetes egyeztetések ellenére igen hosszúra sikeredett. Végül többórás egyeztetés után minden kérdésben egyezségre jutottak. Bemutatták az erdőgazdálkodás tíz éves tervét is.

Tisztújítás volt

Ezt követően került sor a tisztújításra, ahol lényeges változások nem történtek. Nagyjából megmaradt a régi vezetőség, ami azt jelenti, hogy a tagság elégedett volt a munkájukkal. Vezetőségi tagok: elnök Szűcs László, alelnök Gyenge Etelka, titkár Kotlár László, technikai felelős Bundik Sándor. Az ellenőrző bizottság tagjai Kiss Béla és Nagy Anna. A gyűlésen jelen voltak a közbirtokosi erdőt kezelő erdészgazdaság képviselői, Szatmári Elemér és Scorţe Florin erdészmérnökök. Szűcs László elmondta, hogy bár az erdőjogot már 2001–ben visszakapták, az addig nem hozott hasznot, míg az állami erdészet kezelte. Amióta a mostani magánerdészet  kezeli, nyereséget tudtak felmutatni, mely elérte a legelőn elérhető nyereség összegét. Közgyűlést évente egyszer tartanak, kivéve rendkívüli eseteket, vagy ha a tagság legalább negyede kéri. Ilyen esetük azonban megalakulásuk óta nem volt. A vezetőbizottság a munkáját minimális jutalék fejében végzi, ez az összeg nem arányos az általuk befektetett munkával. Az ülés befejezésekor a régi–új elnök mondott köszönetet a tagságnak a részvételért, és egy baráti vacsora következett, melyen kötetlen beszélgetéssel folytatódott a teendők megtárgyalása.

Szőke Ferenc