A Marconst megtöri a hallgatást a passzázs mozaikburkolatával kapcsolatban (FIZETETT HIRDETÉS)

Akt.:
A Marconst megtöri a hallgatást a passzázs mozaikburkolatával kapcsolatban (FIZETETT HIRDETÉS)
Az utóbbi időben a helyi sajtóban sorozatban jelentek meg olyan újságcikkek, amelyek kizárólag a nagyváradi Polgármesteri Hivatal álláspontját tartalmazták a Fekete Sas passzázs járófelületének újraöntésével kapcsolatban.

Mostanáig, bár az említett cikkek hiányosan illetve kevésbé tárgyilagosan tálalták a helyzetet, mi tartózkodtunk a hivatalos megnyílvánulástól. Úgy értékeltük, hogy a sajtóban megjelentetett, ilyen típusú vádaskodások, fenyegető nyilatkozatok és féligazságok nem képesek hozzájárulni az olyan építő jellegű kapcsolatok kialakításához, amelyek lehetővé tennék a hatékony problémamegoldást valamint a közérdek valóban őszinte figyelembevételét.
Nagyvárad Polgármesteri Hivatala legutóbbi, a munkavégzési szerződés egyoldalú felbontására, főként a határozat indoklására vonatkozó közleményére reagálva, kötelességünknek érezzük, hogy dokumentáltan, a valóságnak megfelelően ismertessük a munkálattal kapcsolatosan lefolytatott tárgyalásokat és eseményeket.
Elsősorban, amint azt a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal még sajtóközleményben is beismerte, hiányos volt a burkolat tervezési módja. Mi több, a burkolatra előirányzott költségvetés teljesen elégtelen volt a minőségi követelményeknek megfelelő munkálatok elvégzéséhez. Konkrétan, a szerződés 3,1 millió lejes összértékéből a burkolat munkálatainak elvégzésére 400 ezer lej lett előirányozva. Összehasonlításképpen, szintén a sajtóból értesültünk, hogy Nagyvárad Helyi Tanácsa lényegesen megnövelt költségvetést, 2 millió 100 ezer lejt hagyott jóvá kizárólag a mozaikburkolat más technológiával történő újraelkészítésére.
A mozaik a megrendelő által elfogadott tervben előírt anyagokból és eljárással lett kiöntve. Az eredmény nem felelt meg az elvárásoknak. Bár az említett tervezési hiányosságok nem róhatók fel nekünk, a MARCONST elismerte, hogy a munkálatok nem felelnek meg a megrendelő által elvárt minőségnek és vállalta az újraelkészítést.
Egyszer sem volt szó az újraöntési munkálatok elkezdéséről közvetlenül a munkaátvételi jegyzőkönyv elkészítése után, amint azt a Polgármesteri Hivatal állítja. Nem is lett volna értelme. A mozaik újraöntése ugyanazzal az anyaggal és eljárással ugyanazt eredményezte volna. Mi több, figyelembe véve, hogy szükség volt a finanszírozási szerződés határidejének meghosszabbítására, amely elengedhetetlen feltétele a pótlólagos kivitelezési szerződés megkötésének a mozaiköntés elvégzése érdekében, valamint azt, hogy kevésbé volt valószínű ennek időbeni teljesítése, arra az egyezségre jutottunk, hogy az újraöntési munkálatok 2014 tavaszán kezdődjenek el. Ez világosan kiderül abból a munkaütemtervből, amelyet a munkálatok újraelkészítésére vonatkozó kötelezettségünkkel egyidőben tettünk le 2013 október 14-én.

A Polgármesteri Hivatal által megválaszolatlanul hagyott átiratok

A vállalt kötelezettség alapján, a pótlólagos szerződés hiányának ellenére, megtettük a szükséges lépéseket a munkálatok mihamarabbi megkezdése érdekében. Ellenőrzéseket végeztünk kiderítendő azokat az okokat, amelyek korábban előidézték a mozaikburkolat nem megfelelő minőségét. Egyes szubjektív okok mellett, amelyeknek következményeit vállaltuk, felfedeztünk olyan objektív körülményeket is, amelyek negatívan befolyásolhatják az újraöntési munkálatok minőségét is. Megfelelő műszaki megoldásokat keresve, mozaikburkolatok öntési munkálataira szakosodott olaszországi, szlovákiai és magyarországi cégekkel konzultáltunk.
A finanszírozási szerződés meghosszabbítása csak 2014 januárjában konkretizálódott. Viszont a pótlólagos kivitelezési szerződés nem lett aláírva. 2014 februárjában ismertettük a Polgármesteri Hivatallal konzultánsunk, a mozaikburkolatok öntésére szakosodott magyarországi POLIR BETON KFT. által javasolt ajánlatot. Az ezzel egyidőben előterjesztett kivitelezési ütemterv egy próbaöntést javasolt március hónap folyamán, majd a munkálatok megkezdését április hónap elején, három hónapos kivitelezési határidővel. Minden igyekezetünk ellenére, ezt az ütemtervet sem lehetett betartani. A próbaöntéshez a Polgármesteri Hivatal csak május hónap folyamán adott engedélyt. Ennek elvégzése után kérték a terv módosítását, a passzázs kerámia oldallapjainak és a központi üvegmodell eltávolítását, a hiányos részek pótlását és a mozaik folyamatos öntését.
Ezen kéréseknek megfelelően 2014 július 7.-én a 424-es számú átirat alapján átküldtük a Polgármesteri Hivatal részére a módosított terv dokumentációját, azzal a kéréssel, hogy legrövidebb időn belül közöljék beleegyezésüket azért, hogy tudjuk elkezdeni a munkálatokat legkésőbb július 14-én és befejezhessük a szerződés határidejének lejártáig. Nem kaptunk semmilyen választ.
A 2014 augusztus 4.-i, 494-es számú átiratunkban ismét kértük a Polgármesteri Hivatalt, hogy közöljék döntésüket a mozaikburkolat munkálatainak megkezdését illetően. Erre az átiratra sem kaptunk választ.
A 2014 augusztus 28.-i 556-os számú átiratban ismét kérvényeztük a Polgármesteri Hivatal álláspontjának ismertetését. Akárcsak a süketek közti párbeszéd esetében, tudomást sem véve a fentiekről, a Polgármesteri Hivatal ugyanaznap a 2014 augusztus 28,-i 166023-as számú átiratban, komoly garanciát kért arra, hogy a munkálatok optimális időben befejeződnek, vagyis a finanszírozási szerződés lejártáig, 2014 szeptember 15-ig. Ez olyan körülmények között, hogy nagyon jól tudta, a munkálatok még nem kezdődtek meg és az elvégzéséhez szükséges idő 3 hónap, amint azt többszörösen aláhúztuk.

Melyik “közérdek”?

A párbeszéd folytatódott 2014 őszén is, a MARCONST állandó jelleggel mutatta szándékát a munkálatok újraelvégzéséhez, de a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal folyamatosan kibújt a megegyezés alól és többé kevésbé burkoltan utalt arra, hogy egy bizonyos céggel, bizonyos eljárással öntesse újra a burkolatot. Végül a Polgármesteri Hivatal valóban felbontotta a cégünkkel kötött szerződést, megvádolva minket, hogy nem teljesítettük kötelezettségünket a mozaikburkolat újraöntését illetően, anélkül, hogy egyetlen szerződésbeli kötelezettségre hivatkozott volna, csak, „közérdek” érvényesítésére hivatkozott.
Ha már a közérdekről esik szó, nem érdektelen rámutatni arra is, hogy a mozaikburkolat újraöntése az általunk javasolt eljárással közel 800 ezer lejbe került volna, vagyis kétszerese az előirányzott költségvetésnek, ezt a különbséget pedig teljes egészében átvállaltuk volna, így semmilyen plusz költséggel nem terhelve a várost. Mennyibe fog kerülni a mozaikburkolat újraöntése a Polgármesteri Hivatal által elfogadott új eljárással és céggel, arról a sajtóból értesültünk, mint eddig is. Több mint ötszörösébe az eredetileg elfogadott összegnek, vagyis 2 millió 100 ezer lejbe. Ez lenne a „közérdek”?!

A S.C. MARCONST S.R.L. IGAZGATÓTANÁCSA

Címkék: ,