A márciusi ifjak egyike én valék…

A márciusi ifjak egyike én valék…
Bihar megye – Március 15.-én kedden megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról a borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Iskolaközpontban is. A rendezvény a helyi művelődési házban zajlott, ami egy ünnepi műsorból és egy vetélkedőből állt.

A februári hónap közepén a X. osztály tanulói nagy hévvel vetették bele magukat az előkészületekbe, hiszen műsorukkal igazi, méltó emléket kívántak állítani az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek. Ezért mind a magyar tanárnőjüktől, Mados Andreától, mind osztályfőnöküktől is segítséget kértek.

Az előadás kedden, 12 órakor kezdődött, aminek a címe A márciusi ifjak egyike én valék… volt. Az akkori történések felelevenítése közben, amit a két narrátor tolmácsolt, a színpadon életre kelt az akkori Március 15.-e. Jelenetet láthattunk a híres Pilvax kávéházban történtekről, vagy arról amikor Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a Nemzeti dalt, de a lepsényi csatát is megidézték a tizedikesek. Előadásukat, mind tanáraik, mind gimnazista, mind pedig líceumi társaik elismeréssel fogadtak és tapssal jutalmazták.

Egy rövid szünet után, amíg a színpadot átrendezték, elkezdődött a Március idusán elnevezésű történelmi vetélkedő, amelyen az iskola líceumi osztályai vettek részt. A feladatok között számos érdekes, de főleg ismeretellenőrző is szerepelt. Riportot kellett készítsenek a témával kapcsolatban, vagy egy ide illő szavalatot előadni, plakátot készíteni, egy jelenetet előadni és nem maradt el a kvíz kérdés sem, ami a diákok lényegre törő ismereteit kutatta. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hisz minden csapat igyekezett maximumot nyújtani. Végül első helyen a tizenkettedik osztályosok csapata végzett, őket a tizedikesek, majd a tizenharmadikosok követtek, negyedik helyen pedig a kilencedik osztály csapata végzett. Minden versenyző diák emléklapot és egy könyvet kapott, amellyel ügyességüket és a versenyre való felkészülésüket díjazták. A sorrendtől függetlenül minden osztály nagyon ügyes volt.

A rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult. Majd a művelődési ház terme ismét elcsendesedett, ahogy a „játék véget ért” és a lázongó ifjúság haza fele vette útját. De az emlékek őket is végig kíséri, úgy ahogy mindenkiben ma is él az akkor márciusi ifjak emléke.

Csiger (Máté) Krisztina