A magyarság sikerét látják az eredményben

A magyarság sikerét látják az eredményben
A nagyváradi önkormányzat által meghirdetett participatív költségvetés legjobb tíz projektje közé bekerült két RMDSZ-es támogatású elképzelésről volt sajtótájékoztató.

A hétfő délutáni sajtótájékoztatón Botházy Nándor, az RMDSZ nagyváradi szervezetének ügyvezető elnöke felidézte, hogy a városi RMDSZ által fenntartott két, a nagyváradi magyar közösség számára fontos projekt is bekerült azon legjobb tíz közé, melyeket az önkormányzat feltöltött a honlapjára, és szavazásra bocsátott az eredeti 42-ből. A verseny két fordulós volt, hiszen március 9-ig zárult az online fázis, ameddig az érdekeltek elektronikus úton szavazhattak, majd következett a papíralapú voksolás, május 7-i határidővel. A végső rangsorolás után, melyben a két szakaszban leadott szavazatok átlagát vették alapul, a negyedik helyre Pető Dalma önkormányzati képviselő javaslata, vagyis a várad-velencei Templom (ma Tineretului) tér korszerűsítése, az ötödikre pedig Kecse Gabriella tanácsos ötlete, a hegyaljai kultúrház renoválásának terve került. Hivatalosan mindketten magánemberként kezdeményeztek. A két győztes projekt áfával együtt megközelítőleg 200-200 ezer eurós támogatást kap a helyi költségvetésből.

Sikerként könyvelik el azt a tényt is, hogy az önkormányzat, remélhetően szervezetünk javaslatára is, eltekintett a város tíz legnagyobb munkáltatójánál megszervezett szavazástól. Botházy Nándor szerint a projektek ugyan csak mikroközösségeket érintenek, mégis közös, a nagyváradi magyarság vívmányaként könyvelik el ezeket, hiszen a két projekt összesen 2.641 szavazatot kapott. Köszönet jár mindazoknak, akik időt és energiát szántak a szavazásra. Külön elismerés egyrészről a hegyaljai lakosoknak, akik partnereik voltak, és akik egy emberként mondtak igent a közmeghallgatásra való meghívásra, másrészről pedig az NMD és a RODOSZ fiataljainak, akik az online szavazás alkalmával segítették a munkát és a szavazatok begyűjtését, valamint a körzeti RMDSZ-elnököknek és a Bihar megyei RMDSZ Nőszervezetnek. „A végeredmény adott, a két projekt nyertesként került iktatásra. A tanácsosaink azon lesznek, hogy ez a siker ne csak papíron maradjon siker, hanem minél előbb konkrét megvalósítás, azaz a hatástanulmányok elkészítése és a kivitelezés is kövesse. Igyekezni fogunk napirenden tartani az ügyet a Helyi Tanácsban”- ígérte az ügyvezető elnök. Hozzátette: értesüléseik szerint az önkormányzat jövőre is meg akarja szervezni a projektek versenyét, melyet örömmel fogadnak, ám szeretnék hangsúlyozni, hogy a versenykiírást sokkal átláthatóbban és előreláthatóan kell meghirdetni. Oly formában, hogy a meghirdetés pillanatában pontosan lehessen tudni a leadható tervek feltételeit, a szavazási procedúra menetét úgy térben, mint időben, és ezen álláspontjukat a képviselő-testületben is hangoztatni fogják.

Lendületet adhat

Kecse Gabriella azt mondta: sajnálja, hogy többi nyolc, RMDSZ-es támogatású projekt nem került be a tíz közé, mert jók, hiánypótlóak, a magyar közösséget érintő, szakmailag, formailag és tartalmilag kifogástalanok voltak, és szükség lett volna rájuk. Bízik azonban abban, hogy újra lesz kiírás, és akkor ismét próbálkozni fognak. A hegyaljaiak egyébként rendkívül együttműködőek voltak, az ottani fórumon való részvételükből is kitűnt, hogy magukénak érzik az ügyet. Elmondták a gondjaikat, felelevenítették, hogy hajdan milyen jó közösségi élet folyt nemcsak a művelődési ház belterében, hanem az udvarán is. Lelkesek voltak, hogy végre az érdekükben történik valami, érezték azt, hogy ők is részei a váradi magyar közösségnek. A tanácsos asszony ugyanakkor külön köszönetet mondott Porsztner Béla várad-olaszi körzeti elnöknek.

Pető Dalma szerint most, amikor nincs magyar alpolgármester, és gyakran inkább falakba ütköznek, új hitet és lendületet adhat ez a szép és pozitív eredmény. Bebizonyosodott, hogy ha van összefogás, kellő időben történő tájékoztatás, akkor az üzenet célba ér, és a közösség megérti azt, hogy cselekedni kell. Nagy munka volt benne, és épp emiatt is „most már nem szabad elengedni a projektek kezét”, hiszen eljött az ideje annak, hogy az érintettek végre normális körülmények közt éljenek. A képviselő asszony ugyanakkor külön köszönetet mondott Cservák Miklós körzeti RMDSZ-elnöknek és Curaliuc Demeter várad-velencei plébánosnak.

Ciucur Losonczi Antonius