A Magyar Nyelv Napja a Szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskolában

A Magyar Nyelv Napja a Szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskolában
Szeretett tanintézetünkben is megünnepelhettük – most már törvényesen – a Magyar Nyelv Napját. Lőrincz Erzsébet magyartanárnő kezdeményezésére még a múlt hét folyamán elindult egy mozgalom az iskolában, melynek célja a legszebb magyar szó megtalálása.

Az V-VIII. osztályok tanulói szavazhattak, szavazataikat eljuttatták Lőrincz tanárnőhöz, aki aztán nem kevés munkával, de megtalálta a sok-sok bejögyűjtött magyar szó közül a legkedveltebbet, amely eleve – legalább is én úgy hiszem!- mindannyiunk számára valóban kedves: ÉDESANYA. A legszebb szó hatalmas betűkkel kinyomtatva kikerült az iskola hirdetőtáblájára, hogy mindenki jól láthassa, mi (ki ) a legkedvesebb a szalacsi gyermekeknek. Ez a szókeresés megadta a lökést a ma szervezett nyelvünnephez. Sok beszéd helyett a felsősökből verbuválódott öt –öt diákból álló csapat békés versenyt vívott egymással az ötödik Á-sok tantermében. A csapatok ad-hoc alakultak ki: V-VII. osztályos vállalkozó diákok sorsolással, számhúzással döntötték el, hogy melyik csapathoz kerülnek, minden csapat öt tagból állt, így végül 25 gyerek versenyzett, mindenikben volt minden jelentkező osztályból tanuló. A zöld osztálytáblán piros-fehér krétával rajzolva függött a felirat: A MAGYAR NYELV NAPJA.

A csapatok kialakulása után nevet választottak maguknak, így jöttek létre a KOCKÁK,MAGYAROK,OKOSKÁK,LEGJOBBAK és PÁRDUCOK csapatai. Az ötfordulós verseny kezdete előtt a tanárnő felhívta a figyelmet a mai nap jelentőségére, kiemelve, hogy milyen sokat jelent számunkra, itteni magyarok számára, hogy a mi nyelvünket is törvény szerint immár- ünnepelhetjük. A megrendezett vetélkedő fő célja éppen gyönyörű nyelvünk értékeinek, változatosságának, a múló idő általi csiszolgatásának megértése, illetve bemutatása, sokszínű lehetőségeinek bizonygatása. Ötfordulós vetélkedőjük során időre kellett megoldaniuk a csapatoknak a kijelölt feladatokat, melyekhez jó nyelvérzékre, nyelvismeretre, kreativitásra is szükségük volt. Minden forduló után felkerült a táblára a csapat neve alá az elért pontok száma, így az ötödik forduló végén csak összesíteni kellett ezeket- megjelent a táblán a végeredmény. Minden csapat nyert, hiszen gyakorlatra, új szerű szóhasználatra serkentette őket a feladványok megoldása, gondolkodásra, pörgésre késztette őket! Az első három csapat , sorrendben a Kockák, Okoskák és Párducok díszesebb, a többiek kevésbé díszes Oklevelet és dícséretet kaptak magyartanárnőjüktől – és nagyon megköszönték. Reméljük, hogy az ehhez hasonló nyelvi, helyesírási vetélkedők, egy-egy kis elméleti ismerettel összekötve megerősítik tanulóinkban az anyanyelv iránti vonzódást, szeretetet.

Bokor István