A magyar nyelv jogállására vonatkozó határozat-tervezet

Székelyföld választott önkormányzati tisztségviselői, mint a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés létrehozói és résztvevői,

– Figyelembe véve SzékelyföldAutonómia-statútumának rendelkezését, melynek megfelelően Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú az állam hivatalos nyelvével, 

– Tekintettel azokra a vállalt kötelezettségekre, amelyek a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartajának a ratifikálásával Romániára hárulnak, 

– Figyelembe véve a hatályos romániai jogszabályok nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezéseit,   

elhatározzák

1. A magyar nyelv hivatalos nyelv Székelyföldön, jogállása azonos az állam hivatalos nyelvével. 

2. Székelyföld minden polgárának joga van szabadon, azonos feltételek mellett használni szóban és írásban mindkét nyelvet. 

3. Székelyföld önkormányzatai biztosítják mindkét nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket. 

4. A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Házbizottsága az önkormányzatok szakértőivel közösen meg fogja határozni a közhivatalnokoknak azt a körét, amelynek kötelező módon beszélnie kell mindkét nyelvet: akikre nézve a két nyelv ismerete a szakmai kompetencia része.