A Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon

Akt.:
A Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon
Nagyvárad és Berettyóújfalu 15. alkalommal szervezi közösen a Magyar Kultúra Ünnepét, idén január 17–23. között. Több érdekes eseményt is szerveztek mindkét városban.


Január 21-én a Magyar Kultúra Ünnepe keretében, a tizenöt éves Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) és a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) szervezésében A nemzeti kultúra szolgálatában címmel irodalmi rendezvényre került sor. Az eseménynek a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott helyet. Az egybegyűlteket az iskola igazgatónője Zalder Éva köszöntötte, kiemelve, hogy az ilyen alkalmak összehozzák az embereket felekezeti, politikai hovatartozástól függetlenül, azon az alapon, hogy mindannyian a magyar nyelvet beszélik. Az eseményen üdvözlő beszédet mondott dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke, valamint Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület vezetője. Dr. Fleisz János a 15. alkalommal megszervezett Magyar Kultúra Ünnepe rendezvényről osztotta meg gondolatait, összegezve az elmúlt évek eseményeit, felelevenítve, hogy hogy milyen körülmények között és milyen céllal hozta létre a BINCISZ más civil szervezetekkel együtt a Magyar Kultúra Napját megünneplő rendezvényt. A kulturális eseményt, amelynek célja az identitás erősítése, a magyar kultúra megtartása, 2001-ben szervezték meg először, így Biharország két elszakított része együtt tud ünnepelni. „Úgy vélem, hogy a hagyományteremtés sikerrel járt, remélem, hogy rendezvényünk a magyar közösség kiemelkedő ünnepe és megmaradásának jelképe lesz a továbbiakban is” – tette hozzá.

Ady és a Nagy Háború

Porkoláb Lajos kiemelte, hogy nem sok példa van arra, hogy a határ mentén lévő két város együtt ünnepelje és művelje a magyar kultúrát. Hozzátette, hogy a tizenöt éves együttműködés alatt nem csak szakmai kapcsolat jött létre, hanem barátságok születtek. Az eseményen dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész Ady Endre és a Nagy Háború címmel tartott előadást, Ady világháborús költészetéről, az ezekben foglalt gondolatokról, érzelmekről. Az előadáson Meleg Vilmos színművész szavalta el az oda illő verseket (A Kalota partján, Az eltévedt lovas, Ember az embertelenségben, Üdvözlet a győzőnek). Az előadás előtt az irodalomtörténész a magyar kultúra helyzetéről beszélt. Mint elmondta, a magyar kultúra rossz helyzetben van, évről évre pesszimistább a kultúra és műveltség helyzetét látva, amelyek hanyatlásához a politikusok és pénzemberek járultak hozzá. Rossz előjelként tekint arra is, hogy míg húsz éve a magyarok együtt tudták megünnepelni a Magyar Kultúra Napját politikai nézetektől függetlenül, addig ma már „képtelenek vagyunk arra, hogy együtt legyünk nemzeti ünnepünkön. Az a nemzet, amely számot tud vetni saját nemzeti tragédiáival, az nem lehet elveszett. Erőt kell merítenünk és talpra kell állnunk, ahogy a múltban is. Ez lehet számunkra a biztatás, amely biztatásnak mestere és krónikása volt Ady Endre” – tette hozzá.

15 éves a BINCISZ

Az alkalmon röviden megemlékeztek a BINCISZ tizenöt éves fennállásáról is. Dr. Fleisz János ismertette, hogy a szövetség 14 szervezettel 2000 januárjában alakult meg. A továbbiakban felsorolta azokat az eseményeket, kezdeményezéseket amelyeket az évek során szerveztek (a Magyar Tudomány Napja, a Magyar Kultúra Napja, a Civil Társadalom Napja, a Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe, Nagyváradi Civil Kerekasztal stb.), valamint a 21 tagszervezetet is. „Érdemes volt ezt a fajta civil munkát elvégezni, amelynek ma is van haszna, de más típusú szervezetekre is szükség lenne, továbbá a fiatalok bevonására. Úgy gondolom, hogy a civileknek fontos feladatuk van, mégpedig egy valódi képviseleti demokrácia létrehozásában” – tette hozzá.

Irodalmi-zenés műsor

Az eseményen egy irodalmi-zenés műsorra is sor került: Ringató – A szerelem témája a magyar kultúrában című előadást mutatták be a Szent László líceum diákjai, majd a berettyóújfalui zeneiskola növendékeinek és tanárának rézfúvós kvintettje lépett fel egy rövid zenei műsorral.

P. Nagy Noémi