A magyar kultúra mi magunk vagyunk

A magyar kultúra mi magunk vagyunk
Nagyvárad – Január 22-én este a Bihar Megyei RMDSZ szervezésében A Magyar Kultúra Napját ünnepelték az Állami Filharmónia Enescu-Bartók termében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi minisztere.

Szombat este a Bihar Megyei RMDSZ szervezésében A Magyar Kultúra Napját ünnepelték a Nagyváradi Állami Filharmónia dísztermében. A Himnusz elhangzása után (melyet Pelbát Ilona zenetanárnő énekelt el) Kovács Enikő színművésznő köszöntötte az egybegyűlteket, aki ezúttal a rendezvény műsorvezetői szerepét vállalta el.
Ünnepi beszédében Biró Rozália alpolgármester, a Bihar Megyei RMDSZ választmányi elnöke Kányádi Sándor gondolatait is idézve, kifejtette: nagy gond lenne, ha évente csupán néhány piros betűs napra korlátozódna az önazonosságunkhoz való ragaszkodásunk. Nagy baj lenne, ha időről-időre a naftalinból kellene előkapni féltve őrzött múltunk kincseit. Ez a veszély azonban nem fenyeget bennünket mindaddig, amíg gyermekeink a nagyszüleiktől hallott népdalt dúdolgatják, amíg ragaszkodunk a szépen kimondott szóhoz, amíg késztetést érzünk arra, hogy mindezt másoknak is megmutassuk, s amíg mindezt olyan magától érthetődő természetességgel tesszük, mint ahogyan levegőt veszünk. “Nem fenyeget az elhalványulás veszélye addig, míg naponta kemény helytállással, vállalva a ránk háruló felelőpsséget, végezzük a feladatunkat magyar közösségünk érdekében, illetve erősödésért, míg kőbe véssük vagy papírra írjuk nagyjaink emlékét”, fogalmazott az elöljáró.
 
Befogadó kultúra
 
Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi miniszter felszólásában azt emelte ki: rengeteg igaz válasz létezik arra a kérdésre, hogy mi a magyar kultúra. Egyaránt jelenti múltunkat, jelenünket és jövőnket, ezeréves történelmünket az összes értékeivel együtt, büszkeségünk forrását. Ettől gazdag és színes a mi kulturánk, mely az elmúlt esztendőben a Kárpát-medencében, ott, ahol magyar közösségek élnek, folyamatosan gyarapódott és szaporodott. Még a legnehezebb időkben is, az akkor élő emberek mindig hozzáadtak valamit. “A magyar kultúra mi magunk vagyunk, az egyén, a család, a közösség és a nemzet. A kultúra, vagyis a nyelv, a vallás és a közös értékrend fog bennünket össze, nem a határok”, hangsúlyozta. Véleménye szerint kettős feladatunk van a kultúrával kapcsolatban: a régi értékek megőrzése és az új értékek teremtése. Meg kell tehát őrizzük a szellemi, a tárgyi és az épített örökségünket, mindent, ami a magyar kultúra része, és hozzá kell tegyünk is valamit, mert ezáltal gazdagodik az identitásunk. A tárcavezető ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a magyar kultúra mindig befogadó volt, nem kirekesztő, az évszázadok folyamán pedig Várad is bebizonyította, hogy képes gazdagítani ezt a kultúrát.
 
Váradi himnusz
 
A beszédek után felcsendült a “váradi himnusz”: Dutka Ákos Hajnalkurjantás Várad piacán című versére Ari Nagy Sándor tanár komponált zenét, melyet a Partiumi Keresztény Egyetem kórusa szólaltatott meg, Márkus Zoltán karnagy vezényletével. A gondolat, melyet a Kiss Stúdió Színház segített megvalósítani, a Nagyváradról elszármazott dr. Péter Pál fogorvosban fogalmazódott meg, aki anyagilag is támogatta a megvalósulást. A mecénás üzenetet is küldött erre az alkalomra, melyet Kiss Törék Ildikó színművésznő olvasott fel.
A kórusmű elhangzása után a díjak átadására került sor, melyet a Bihar Megyei RMDSZ kulturális szakbizottsága itélt oda. A laudációkat Szabó Ödön, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke olvasta fel. A Magyar Kultúráért Emlékplakettet vehetett át a margittai Gyöngyvetők Gyermek-néptánccsoport, Koszorús Erzsébet nagyszalontai tanárnő és a várad-velencei Mistique Mazsorettcsoport. Ugyanakkor a Magyar Kulturáért Díjban részesült az érmihályfalvi Bartók Béla Citerazenekar, Meleg Vilmos színművész, a Szigligeti Társulat tagja és Tolvai Renáta énekesnő, a Francisc Hubic Művészeti Iskola egykori növendéke. Életműdíjat Tóth János, az Ady Endre Emlékmúzeum vezetője kapott.
Közkivánatra a a Megasztár 5 tehetségkutató verseny győztese elénekelte Karády Katalin Mindig az a legszebb perc című dalát, majd az ünnepség Szigligeti Ede- Erkel Ferenc: Két pisztoly című népszínművének a bemutatójával zárult, mely a Budapesti Fészek Művészklub, a váradi Szigligeti Társulat és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciója volt.
 
Ciucur Losonczi Antonius