A magyar és román zászlót támadják Kárpátalján

A kárpátaljai önkormányzati
intézményeken kihelyezett magyar és
román nemzeti lobogók feltétel
nélküli
eltávolítását követeli az
Ukrán Néppárt (UNP). Ellenkező
esetben társadalmi tiltakozó akciókat
helyeztek kilátásba.

Ivan Habor, az Ukrán
Néppárt
Kárpátalja
megyei szervezetének elnöke a
beregszászi, munkácsi, ungvári,
nagyszőlősi, huszti, técsői
és rahói járási
települések
önkormányzati hivatalain
kifüggesztett magyar és
románnemzetilobogók – amelyeket ő
következetesen idegen államok
zászlóiként definiál
– feltétel nélküli,
haladéktalan
eltávolítását követeli
a megye kormányzójának
címére beterjesztett
indítványában. A regionális
pártvezér többek között
emlékezteti Oleg Havasit, a
Kárpátalja Megyei Állami
Közigazgatás elnökét arra, hogy
az ukrán államfő
kárpátaljai
képviselőjeként
felelősséggel tartozik a hatályos
törvények
betartatásáért, s ennek
megfelelően kell reagálnia a helyi
önkormányzatok által az ukrán
állammal szemben megnyilvánuló
tiszteletlen magatartásra. A
néppárti politikus hozzáfűzi,
hogy nyilván maga a megyei
kormányzó sem tapasztalt hasonló
jelenségeket magyarországi vagy
romániai útjai során.


A beadvány zárómondatában
az Ukrán Néppárt
megyei képviselője bejelenti, hogy az
általuk várt megfelelő
ellenintézkedés elmaradása
esetén a párt fenntartja a jogot, hogy
ügyészségi feljelentést
tegyen a kérdésben, illetve
társadalmi tiltakozó akciókat
szervezzen a polgármesteri hivatalokon
kitűzött idegen állami
zászlók ellen. Az Ukrán
Néppárt csakúgy az
Európai Néppárt tagja,
mint többek között a
FIDESZ, az MDF, vagy
a Kereszténydemokrata Néppárt. A
nemzeti szimbólumok
használatáról az Ukrajna
nemzetiségi kisebbségeiről
szóló törvény rendelkezik,
melynek hatodik cikke garantálja az
országban a nemzetiségi
kisebbségek számára nemzeti
szimbólumaik használatát.
Ezenkívül egy 1992-ben kiadott, megyei
érvényű rendelet
értelmében „az egy tömbben
élő nemzeti kisebbségek lakta
településeken az állami mellett a
nemzeti jelképek is
használhatók”.