A Magyar Összefogás jelöltjeinek levele Barroso elnökhöz

Tisztelt Elnök Úr! A közel
kétmilliós romániai magyarságot
érintő súlyos inzultus miatt fordulunk
Önhöz, az Európai Unió azonnali
fellépését kérve.


A romániai magyar
intézményvezetők tömeges
leváltása
komoly
felháborodást vált ki
közösségünk körében.
Ilyen fokú etnikai tisztogatásra nem volt
példa az elmúlt húsz
esztendőben. A székelyföldi magyar
többségű, illetve a magyar
lakossággal rendelkező megyékben
végbemenő folyamat a
Ceauşescu-korszak legrosszabb
időszakainak diszkriminatív
gyakorlatára emlékeztet.


A 85,5%-ban magyarok lakta,
székelyföldi Hargita megyében a
legsúlyosabb a magyar köztisztviselők
leváltása nyomán kialakuló
helyzet. Végleges adatok még nem
kerültek nyilvánosságra, de
már tudni lehet, hogy magyarul
egyáltalán nem tudó, román
főtanfelügyelőt neveztek ki a szinte
egészében magyar nyelvű tanügy
élére. Ezideig a magyar
intézményvezetők aránya
ötven százalék volt, a
leváltások nyomán azonban alig
néhányan maradnak a kormánynak
alárendelt hivatalok élén. A
több mint 77%-ban magyarok lakta,
szomszédos Kovászna megye 37
intézményéből pedig csak
6-nak marad magyar irányítója.
Hasonló a politikai jellegű etnikai
tisztogatásnak vannak kitéve
Erdély többi, magyarok által is
lakott régiójában a
közigazgatásban dolgozó magyar
tisztségviselők.


A román kormány sem az
érvényben levő romániai
törvénykezést
, sem a megye
nemzeti közösségeinek
számbeli arányát nem vette
figyelembe, amikor a megyei intézmények
magyar köztisztviselőinek tömeges
elbocsátásáról
döntött. Az újonnan kinevezett
vezetők
kiválasztásánál
kizárólag a politikai
támogatottság számít. A
nagykoalícióba tömörült
két román kormánypárt
– a Demokrata Liberális Párt (PD-L,
az Európai Néppárt tagja)
és a Szociáldemokrata Párt (PSD,
az Európai Szocialisták
Pártjának tagja) – saját
pártkatonáit ülteti a megyei
közintézmények vezetői
székébe. Ez viszont egyet jelent a magyar
tisztviselők románokra való
felcserélésével. A
demokrata-liberális-szocialista román
egységkormány széles
körű politikai-etnikai
tisztogatása
, a
gyarmatosítási módszerekkel
végrehajtott leváltások és
etnikai átalakítások a magyar
nyelvű oktatásügyet
kiváltképpen sújtják.


A politikai köntösbe bújtatott,
ilyetén etnikai tisztogatás súlyos
diszkriminációnak
minősül, hiszen
közösségünk
tisztségviselőinek
leváltásával gyakorlatilag a
többségi magyarságot
szorítják ki a megyék
közéletéből, holott a
Székelyföldet is az Európai
Unióban gyakorolt arányos etnikai
képviselet illeti meg az állami
intézményekben. Ennek
értelmében a székelyföldi
tisztségek 75-80
százalékára tart igényt a
magyar közösség ─ a többi
fölött osztozhatnak a mindenkori román
kormánypártok. Ugyanakkor a szakmai
rátermettség mellett az etnikai
arányosság elvének
betartását várjuk a többi
megyében is.


A mai napon tömegtüntetésen
veszünk részt Csíkszeredában,
a romániai magyar
intézményvezetők
leváltása ellen tiltakozva. A
megmozdulás egyenes folytatása az
idén februárban rendezett,
sepsiszentgyörgyi tüntetésnek. Az
Európai Néppárt tagpártja,
a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, a Hargita
Megyei Önkormányzat, Csíkszereda
Város Polgármesteri Hivatala és a
helyi Magyar Polgári Párt
szervezésében sorra kerülő
demonstráción jelen lesznek a
történelmi egyházak és a
civil szervezetek képviselői is.


 


 


Tisztelt Elnök Úr!


 

Határozottan tiltakozunk ezen
újabb, az Európai Unióban
elfogadhatatlan, magyarellenes
megkülönböztetés ellen. A
Romániában és a többi, volt
kis-antant országaiban tapasztalható
kisebbség– illetve
magyarellenesség az
egységesülő, új Európa
szellemétől teljességgel idegen.


Tiltakozásunk mellett kifejezzük azon
meggyőződésünket, hogy csakis az
autonómia intézménye
biztosíthatja a Magyarország
határain kívül élő,
több milliós
lélekszámú
Kárpát-medencei magyar
közösség
esélyegyenlőségét és
alapvető jogainak betartását
szülőföldjén, illetve
önazonosságának és
méltóságának
megőrzését az Európai
Unióban.


Tisztelettel kérjük, hogy
határozottan lépjen fel az
erdélyi magyarságot súlyosan
érintő hátrányos
megkülönböztetés ellen, a
szerbiai és szlovákiai, valamint az
ukrajnai nemzeti közösségekkel szemben
alkalmazott etnikai diszkriminációval
egyetemben.


 

Csíkszereda, 2009. május 22.

 

Tőkés László
püspök,

európai parlamenti
képviselő

 

Winkler Gyula

európai parlamenti
képviselő

 

Sógor Csaba

európai parlamenti
képviselő


 

Szilágyi Zsolt

európai parlamenti
képviselőjelölt