A likviditási ráták értelmezése

A likviditási ráták értelmezése
A likviditás alatt fizetőképességet és pénzzé tehetőséget értünk. A fizetőképesség mutatja meg, hogy a vállalat eleget tud-e tenni a rövid lejáratú fizetési kötelezettségeinek. A pénzzé tehetőség azt takarja, hogy bizonyos eszközök milyen gyorsan használhatóak fel, mint forgalmi eszközök.

A likviditás mutatói

Egy cég elsődleges információról a likviditási mutatók árulkodnak. Ezek mutatják meg a vállalat fizetőképességét. Képet adnak a cégről, amely döntő jelentőséggel bírhat az új partnerek kiválasztásánál, tenderek és új projektek elindításánál. Magát a likviditást a likviditási mutatók segítségével tudjuk mérni. Ezek az arányszámok a rövid lejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel fedezettségét mutatják meg. Léteznek úgynevezett abszolút és relatív mutatók is. Nézzek mit kell tudni róluk.

  • Abszolút mutatók

Segítségükkel arról szerezhetünk információt, hogy melyek a készlet- és vevőállomány azon részei, amiket nem tudunk fedezni spontán finanszírozással. A forgóeszköz befektetést például ide sorolhatjuk. Ha a nettó forgótőkét, mint mutatót vizsgáljuk, akkor megtudhatjuk a rövid lejáratú kötelezettségek és az összes forgóeszközérték különbségét.

  • Relatív mutatók

A likviditási ráta arra szolgál, hogy megtudjuk, a rövid lejáratú kötelezettségeket a vállalkozás forgóeszközei milyen mértékben fedezik. Ide tartoznak a készletek, itt azonban adódhat gond abból, hogy hosszadalmas a készpénzzé tételük, a mobilizálásuk. Ha stabil a likviditási helyzet, akkor a mutató értéke 1 fölötti lesz.

Gyorsráta

Ha alacsony a készletek forgási sebessége, egy másik mutatót, a likviditási gyorsrátát is érdemes figyelembe venni. Annyiban különbözik ez az indikátor a korábbiaktól, hogy a kötelezettségek fedezésére csak a szűkebb eszközök körét veszi figyelembe. Így reálisabb képet mutat a vállalkozás tényleges fizetőképességéről és aktuális helyzetéről.

Fontos tudni, hogy ez a precízebb mutató nem számítja be a forgóeszközök közé a készleteket. Kiszámítása során ezt kihagyják a számlálóból, abban csak a likvidpapírok és a pénz, valamint a vevők tartozásai szerepelnek. A nevezőbe ekkor a kötelezettségek kerülnek. Minél magasabb a mutató értéke, annál jobb. A Világbank itthon már elfogadhatónak tekinti a 0,7-es értéket, ugyanakkor 1-es érték felett számít egy társaság stabilnak.

Faktoring

Nagyon sok cég küzd likviditási nehézségekkel. Ha a tőke jelentős részét hosszú távra lekötik, előfordulhat, a vállalkozás a vállalt kötelezettségeinek nem fog tudni időben eleget tenni. A hitelfedezet nélkül indult vállalkozások esetében jelentkezik ez legtöbbször.

Nehézséget okoznak a cégek számára és gátat szabnak a fejlődésnek azok a pénzügyi problémák, melyek a halasztott fizetési rendszerből adódnak. Azonnali segítségként a faktoring nyújthat optimális megoldást a nehézségek áthidalására. A faktoring lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalkozás hamar hozzá tudjon férni számlái bruttó értékének akár a 90 százalékához is.

A fent leírt összes esetben segítséget tud nyújtani a legnagyobb független, hazai faktorcég, a BÁV Faktor Zrt. Forduljon hozzájuk bizalommal!

– PR cikk –

Címkék: