A liberálisok visszavágtak, működött a szavazógépezet

Teljes létszámban jelen voltak a liberálisok a keddi nagyváradi városi tanácsülésen, így minden olyan tervezetet sikerült átvinniük
Teljes létszámban jelen voltak a liberálisok a keddi nagyváradi városi tanácsülésen, így minden olyan tervezetet sikerült átvinniük
Teljes létszámban jelen voltak a liberálisok a keddi nagyváradi városi tanácsülésen, így minden olyan tervezetet sikerült átvinniük, amelyek korábban a PSD és az RMDSZ ellenállásán buktak el. Jól működött a szavazógépezetük.

Miután a korábbi, augusztusi váradi tanácsülésről hiányzott több liberális képviselő, ezért az RMDSZ-ből és a Szociáldemokrata Pártból (PSD) álló ellenzéknek sikerült megakadályoznia a kétharmados többséget igénylő határozattervezetek elfogadását. Ezért a keddi váradi helyi tanácsülésen a városi tanácsi liberális frakciójának mind a tizennyolc tagja jelen volt, hogy az említett, éppen legalább tizennyolc igen szavazatot igénylő határozattervezetek átmenjenek a plénumon, és napirendre is tűzték a korábban megbuktatott tervezeteket. Időközben azonban az ellenzék is megváltoztatta álláspontját egyes kérdésekben. Egyhangúlag elfogadta a helyi tanács ugyanis azokat a javaslatokat, melyek kedvezményes áron kínáltak eladásra fiatal házasoknak telkeket az Ifjúság (Tinereteului) lakónegyedben, amelyen a vásárlóknak záros határidőn belül házat kell építeniük. Ezeknek a határozatoknak a kapcsán Huszár István, az RMDSZ-frakció vezetője a tanácsülésen azt kérte a városvezetéstől, hogy készítsen kimutatást arról, hogy eddig hány építkezési engedélyt adtak ki, illetve milyen stádiumban vannak az építkezések az említett lakónegyedben.

Meggondolták magukat

A korábbi tanácsüléstől eltérően kedden az RMDSZ és a PSD is megszavazta azt a tervezetet, amely szerint a biharpüspöki vasútállomás mellett lévő területet a pénzügyminisztériumtól a nagyváradi önkormányzat tulajdonába utalják át azért, hogy ott egy intermodális infrastrukturális csomópont épüljön. Szavazás előtt azért a szociáldemokrata párti Liviu Sabău Popa megjegyezte, hogy pártja megítélése szerint megfelelőbbnek tartanák azt, ha az infrastrukturális csomópont alkalmasabb helyszínen, a repülőtérhez, vagy a leendő autópályához közelebb épülne meg. Szintén egyhangúlag szavazták meg a várban a civil szervezeteknek helyet biztosító javaslatot, azonban a két ellenzéki párt ezúttal is tartózkodott a várban gazdasági tevékenységekre bérbe adandó helyiségekre vonatkozó javaslat szavazásakor. Huszár István azt mondta az ülésen, hogy az RMDSZ támogatja a civileket, ezzel magyarázva azt, hogy csak az egyik ilyen jellegű tervezetet szavazzák meg. Mindazonáltal a második, a gazdasági tevékenységekre kiadandó helyiségekre vonatkozó tervezet is átment a tanácson a fegyelmezett liberális tanácsosok szavazatainak köszönhetően. A másodikként elfogadott határozat értelmében egyébként a vár különböző épületeiben kávézó, teázó, sütöde, vinotéka és két étterem működtetésére lehet majd bérbe venni hat helyiséget a városól. Az erre vonatkozó szerződéseket öt évre írják majd alá, a szerződés két és fél évvel meghosszabbítható lesz, ez esetben a meghosszabbított időszakban a bérleti díj ötven százalékkal megemelkedik.

Bérlemény feltételekkel

A civil szervezetek és képzőművészek által a várostól bérelt székhelyekre, műtermekre vonatkozó terveztet egyhangúlag szavazták meg. A képzőművészeknek bérbe adott helyiségek esetében a határozat minden egyes esetben kiköti, hogy a művészeknek évente legalább egy kiállítást kell szervezniük munkáikból a váradi várban. A napirendi pont vitáján a PSD-s Liviu Sabău Popa azt kérte, hogy a tervezetből húzzák ki a kötelező kiállításra vonatkozó kitételt, hiszen, mint mondta, a művészet nem normatív tevékenység. Ezt a módosító javaslatot a liberális többség elutasította, az eredeti formában előterjesztett javaslatot viszont minden tanácsos megszavazta, tehát a határozat alapján a várostól helyiséget bérlő képzőművészek évente egy kiállítást kell tartsanak a várban.

Ellenkezés

Nem változtatott azonban álláspontján a PSD és az RMDSZ azoknak a határozattervezeteknek a vonatkozásában, melyek az építkezni szándékozó telektulajdonosok területrész adományához kötik az építkezési engedélyek kiadását. A PSD-s Adelina Coste azt mondta, hogy a városnak ki kellene sajátítania, tehát pénzt kellene fizetnie azok után a telekrészek után, melyekre útkialakítás címén igényt tart. A napirendi pont vitáján felszólalt Huszár István is, aki jelezte, hogy létezik egy jogerős bírósági döntés, mely kötelezi a váradi önkormányzatot arra, hogy megvegye azt a telekrészt, amelyet a tulajdonostól kér adományként. Mint mondta, ez precedensnek is tekinthető, amit figyelembe kellene venni. Mindezek ellenére ezúttal a helyi tanács liberális frakciója teljes létszámban jelen lévén az ülésen, át tudták vinni a tanácson az összes telekfelajánlásra vonatkozó tervezetet.

Taximegállók

Csakúgy mint augusztusban, a keddi tanácsülésen is vita kerekedett a nagyváradi taximegállók helyéről, a PSD-s Liviu Sabău Popa megismételve az augusztusi ülésen tett javaslatát, miszerint a színház melletti taxiállomást számolják fel, és az autóknak a Szent László téren biztosítsanak helyet, mondván, hogy a színház mellett nem néz ki jól egy taxiállomás. Válaszában Florin Birta többek között megjegyezte, hogy már tervbe van véve a Bémer (Ferdinand) tér felújítása, melynek nyomán kiemelik majd a színház építészeti értékeit is. A taxiállomásokra vonatkozó tervezet a liberálisok igen szavazatai, az RMDSZ és a PSD ellenszavazatai mellett került elfogadásra.

Pap István