A lényegre tudtak koncentrálni

A lényegre tudtak koncentrálni
Május 6–8. közt immáron második alkalommal szerveztek regionális Taizé-találkozó Nagyváradon, Lakhatóvá tenni a Földet címmel. Jelen voltak ezen James és Kilian testvérek is Taizéből.

A Lakhatóvá tenni a Földet cím nem arra utalt, hogy valami ökológiai projektről lett volna szó, hanem ezalatt a közösséget alapító Roger testvér elsődlegesen a rászorulókkal való szolidaritás vállalását értette. „A Krisztussal való közösség bátorságot ad ahhoz az elköteleződéshez, amely szeretné lakhatóvá tenni a Földet, hogy a legkiszolgáltatottabb, igazságtalanságoktól sújtott emberről se feledkezzenek meg. Nem nyugodhatunk bele tétlenül a szörnyű eseményekbe, sőt, lehetséges jóra fordítani őket” – írta egyszer. Ennek megfelelően a május 6–8. között zajlott, sokszínű és sokoldalú csapat által szervezett találkozó programja – melyen több mint másfél százan vettek részt, és nem csupán a váradi egyházmegyéből, hanem Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából és Franciaországból is érkeztek elmélyülni vágyók– magába foglalt többek közt négy közös imaórát a Szent László templomban, műhelybeszélgetéseket, könyvbemutatót, valamint az Osonó Színházműhely előadását.

A nyitóünnepséget péntek este tartották a Posticum dísztermében, ahol Böcskei László római katolikus megyés püspök azt emelte ki: fontosak az ilyen alkalmak, ahol Jézus által és rajta keresztül a jelenlevők lélekben feltöltekezve megtapasztalhatják azt, hogy milyen jó odafigyelni egymásra. Virgil Bercea görög katolikus püspök arról beszélt: ha elsajátítjuk a szeretet nyelvét, akkor tulajdonképpen felismerjük azt, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk.

Az élet Taizében

James testvér arról mesét, hogyan élnek Taizében. Mint elhangzott: ez egy kis falu Franciaországban, körülbelül 150 lakosa van, akik közül 80-an testvérként egy szerzetes közösség tagjai, elkötelezték magukat a megszentelt életformára, és ennek megfelelően fogadalmakat tettek. Imádkoznak és dolgoznak, hogy fenntartsák magukat, s közben vendégeket is fogadnak. Hetente ugyanis több ezer fiatal érkezik hozzájuk, akik egy hétig velük együtt élnek, s anyagilag, illetve különböző foglalkozásokkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minden rendben legyen. Taizé azonban nem „a jó kaja vagy a kitűnő szálláslehetőség” miatt vonzza a fiatalokat, hanem azért, mert az ottani élet középpontjában az ima, a csendes elmélyülés áll.

Az 1940-as években, amikor Roger Schütz megalapította a közösséget, még kizárólagosan francia nyelven imádkoztak, zsolozsmáztak, énekeltek zsoltárokat, azonban mivel egyre többen jöttek más vidékekről, Roger testvér a hatvanas években rájött arra: tenni kell valamit, hogy a más nemzetiségűek is értsék, hogy mi történik. Ezért egy párizsi zeneszerző egy 16. századi kánont véve alapul kidolgozott énekeket, melyek egyszerű üzeneteket közvetítettek a szentírásból úgy, hogy ezeket azok is gyakorolhatták, akik különböző kultúrákból érkeztek. Tulajdonképpen egy régi egyházi hagyományt élesztettek újra, mely alapjában véve a rózsafüzér imádkozására emlékeztet. A Taizében élők reggel bibliaolvasással kezdik a napjukat, majd csoportos beszélgetések zajlanak, s az egyszerűség segít abban, hogy a lényegre tudjanak koncentrálni.

Ciucur Losonczi Antonius