A lelkész távozásáért tüntettek Hegyközújlakon

Akt.:
A lelkész távozásáért tüntettek Hegyközújlakon
Az illetékes egyházi hatóság fegyelmi döntése értelmében Orbán Zoltán hegyközújlaki tiszteletest felfüggesztették szolgálata alól, ám egyre késik a parókia kiürítése. A türelmüket vesztett gyülekezeti tagok vasárnap délután a parókia előtt tüntettek.

“Elfogyott a türelmünk, mint az egyház vagyona”, “Itt már többet ne papolj, inkább sürgősen pakolj” – Ilyen, és ehhez hasonló feliratok alatt mintegy két órás tüntetést tartottak vasárnap, a délutáni istentisztelet után a Hegyközpályi községhez tartozó Hegyközújlak reformátusai a parókia előtt. Igen éles hangú vélemény-nyilvánításuk oka: szeretnék elérni, hogy Orbán Zoltán, tisztségéből felfüggesztett lelkész távozzon a településről. Helyiek elbeszélésére alapuló sajtóinformációk szerint a pap eladta az egyház kül- és beltelkeit, eltűntek kegytárgyak, mezőgazdasági gépek. A kárt 2,4 millió lejesre becsülik, ám pontos leltárt nem tudnak készíteni, mert állítólag nem férnek hozzá a dokumentumokhoz. Az istentiszteleteket környékbeli gyülekezetek lelkészei tartják, Orbán Zoltán és családja a demonstráció idején nem tartózkodott a településen.

Türelmüket vesztették

A Bihari Református Egyházmegye folyó év február 18-án jegyzett jegyzőkönyvi kivonata szerint: “(…) a fegyelmi bizottság három évre felfüggesztette lelkészi szolgálata végzésétől Orbán Zoltán lelkipásztort, (…akinek) el kell hagynia a Hegyközújlaki Református Egyházközség parókiáját.” Az Egyházmegyei Tanács egyúttal megbízza az egyházközséget és a presbitériumot, mint az ingatlan tulajdonosát, hogy “szerezzen érvényt a jogerős határozatnak”. Március 19-i dátummal írt levelükben a presbiterek kérik, hogy a kilakoltatási határozatot az esperesi hivatal ültesse életbe, határidőként március 24. jelölve meg. Indoklásuk szerint egyházközségük “nem rendelkezik azon összeggel, mely egy esetleges kilakoltatáshoz szükséges lenne.” Hangot adnak “megérzésüknek”, miszerint a határozat betartásának halogatása zajlik, aminek szerintük messzemenő következményei lehetnek. “Így is egyházközségünk az utóbbi egy évben az egyházkerület szégyene lett, nem tudjuk, hogy híveinket miként tudjuk ezek után megtartani, és nagy veszteségünk után hogyan tudunk majd helyreállni.” Az említett március 24-én keltezett válaszában az esperesi hivatal leszögezi, hogy “(…) valóban erkölcsi és anyagi kár éri nemcsak az egyházközségüket, de az egész Református Anyaszentegyházunkat is, (… ám) az Egyházmegye Esperesi Hivatala nem egy végrehajtó szerv, melynek a lelkész kilakoltatását kellene megoldania”, mely feladat szerintük a parókia tulajdonosának, az egyházközségnek, illetve az azt vezető testületnek, a presbitériumnak a jogköre. A gyülekezet türelmét vesztette, ezek után került sor a vasárnapi demonstrációra. Információnk szerint Orbán Zoltán világi bíróság elé kívánja vinni az ügyet.

Rencz Csaba