A lélekre nyitottan kell élni

A lélekre nyitottan kell élni
Nagyvárad- Kedd délelőtt a velencei kultúrotthonban folytatódott az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi tanácskozása. A köszöntők után Pék Sándor esperes tartott előadást.

A szervezők nevében Fleisz Judit, a várad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, röviden összefoglalva Nagyvárad és a városrész történelmi hátterét. Meleg Vilmos színművész, a Szigligeti Társulat tagja Juhász Gyula alkalomhoz illő költeményével készült, majd Fábián Mária, a Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének elnöke tartott névsorolvasást, kiemelve azt, hogy a tizenhat éve működő egyesület fő feladatának tekinti a szeretetre, a hitre és a jóra való törekvést. Mint kiderült, a fórumra a házigazda Várad mellett olyan partiumi és erdélyi, közelebbi és távolabbi, kisebb-nagyobb településekről vagy városrészekből érkeztek résztvevők (helyi nőszervezeti és lelki vezetők), mint Barót, Brassó-Bolonya, Brassó, Borszék, Beszterce, Csíkcsicsó, Csíkszereda, Csíkszentmárton, Csomaköz, Felsőbánya, Hidegség, Kolozsvár, Margitta, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagykároly, Nyárádremete, Oroszhegy, Parajd, Szatmárnémeti, Szászmedgyes, Székelyudvarhely, Tasnád, Tusnád, Zilah és Kolozs.
Kovács Sándor kolozsvári főesperes, az egyesület lelki vezetője hozzászólásában azt emelte ki: Krisztus szentelte meg igazán a nő méltóságát, Mária pedig tükröt állít elénk, arra buzdít, hogy ismerjük fel önmagunk valódi mivoltát, és őszinte készségeket, magatartást, cselekedeteket vár el tőlünk.

Egy űrhajó

A köszöntőbeszédek után Pék Sándor kerületi esperes, várad-újvárosi plébános invitálta együtt gondolkodásra a jelenlevőket, rámutatva arra, hogy nemcsak a Szentlélekre nyitottra kell tudni jelen lenni a világban, hanem mindenre, ami nem materiális, földi vagy mulandó, és ugyanilyen lényeges, hogy úgy egyéni, mint közösségi szinten Krisztusban felfedezzük, megtaláljuk önmagunkat. A korábban kialakult egyházképet némiképp tágítva úgy fogalmazott: ha abból indulunk ki, hogy az egyház egy biztonságos hajó, mely egyik partról a másikhoz visz minket egy célhoz, akkor amennyiben ez a szállítóeszköz napjainkban integrálja az egész mai világot, akár űrhajónak is tekinthető, mely „hasít a Megszentelt Élet Évében”, és benne ül az egész emberiség, a történelmével, a múltjával és a jelenével együtt, közösen utazunk tehát világi személyek és papok, hívők és ateisták, katolikusok és protestánsok, keresztények és nem Krisztus-követők.
A tisztelendő ezután vetített képes előadásában ismertette az 500 éve született Avillai Szent Teréz életét, melynek alcíméül azt a mondatot választotta, melyet Krisztus intézett Teréziához egyik misztikus élményében („Bennem keresd magadat”). Többek közt azt hangsúlyozta gondolatébresztő elmélkedésében: a világot helyesen szeretni csak az tudja, aki tulajdonképpen el is fordul tőle az Isten felé, mert ő az, aki megmutatja, hogyan kell szolgálni. Szó esett Szent Teréz temperamentumáról, hitéről, Istenbe vetett bizalmáról és arról is, hogy eközben odafigyelt arra is, hogy mi történik körülötte a nagyvilágban. Mivel a Ferenc pápa által meghirdetett Megszentelt Élet Évében járunk, az esperes kitért a szerzetesség teológiájára is. Úgy fogalmazott: a szerzetesség „Isten egzisztenciális ajándéka”. Feladata inspirálni a társadalmat, vagyis a szüzesség-szegénység-engedelmesség fogadalmaknak eleget téve Isten üzenetének tolmácsolása, a személytől személyig való közlekedés, és a tanúságtétel.

Ciucur Losonczi Antonius