„A lélek útjai az Istenhez sokfélék”

„A lélek útjai az Istenhez sokfélék”
A Költészet Napja alkalmából a Posticum kétnapos programsorozatot szervezett Jelenits István piarista szerzetes, irodalomtudós részvételével. A virágvasárnapi szentmisét előadóest követte.

A programok a költészet és a szellemi, fizikai önmeghaladás jegyében folytak. Szombaton biciklitúrát szerveztek Nagyvárad-Berettyóújfalu között, ez egyrészt a fizikai önmeghaladást képviseli, mivel a táv 43 kilométer, a határátkelés pedig azt szeretné érzékeltetni, hogy valójában nincs határ amely elválasztaná a szellemet. Berettyóújfaluban az ottani kulturális menedzser szervezett programot a csapat számára. A berettyóújfalui Bihari Népművészeti Alkotóházban szálltak meg, ahol Jelenits István előadást tartott Pilinszky Jánosról. A piarista szerzetes személye is összekapcsolja Berettyóújfalut és Nagyváradot, hangsúlyozta ki Nemes István, a Posticum programigazgatója, hiszen Berettyóújfalun született, az Alkotóház maga a szülői háza és Nagyváradon végezte a gimnáziumot. Az előadás után egy sétát tettek, ahol a piarista szerzetes az életéről, életútjáról beszélt.

A lélek útjai

Vasárnap este szentmisét tartottak a Posticumban, melyen Dsida Jenő, Hamvas Béla és Babits Mihály költemények is elhangzottak. Nemes István vezette fel a szentmisét. Mint elmondta, míg a teológia és a filozófia kötött nyelvek, szabályokkal, melyek szigorúan kijelölik az istenihez vezető utakat, a költészet és az istentisztelet oldott nyelvek – megoldja őket a szabadság, melyet a zsoltáros élvezhetett, amikor a hiátusban, amely a szemlélődés csendjét követi, kitört belőle az ujjongás az isteni teremtésben tükröződő valósága fölött. „Költészet és istentisztelet: ikernyelvek. Olyannyira, hogy olykor egymásba fordulnak és már nem tudni, hogy végződik a rítus és kezdődik a művészet, hol fordul át a dicsőítés, bűnbánat, szent előtti megrendülés versbe vagy drámába, az isteni értő látásába.”

A lélek útjai az Istenhez sokfélék, s az egyház minden regiszteren megszólítja az emberi lelket, hogy Isten segítségével felemelkedjen, mondta el Jelenits István a mise elején. Az ember a sebezhető élet hordozója, folytatta, ezért nem szabad elfelednünk, hogy ne az álmok világa felé tartsunk, hanem a lét mélységéből a magasság felé – valahogy úgy, ahogy az egyház a hit alázatos fegyverét a költészet szabadságával egyesíti. Virágvasárnap van – s ne feledjük, hogy a szépségre törő virágok gazdag játékossága mellett ez a nap Jézus passiótörténetét is magában hordozza. Jézus szenvedése ilyenkor közel kerül hozzánk, de ez nem arra való, hogy dogmává legyen, hanem arra, hogy indíttatást adjon emberi létünk fejlődéséhez.

Sebezhetőek vagyunk

Isten az emberrel közösséget vállalt, úgy teremtette, hogy sebezhető is legyen. Jézus a húsvét előtti estén megalapította a szentmisét, majd végigjárta a keresztutat, meghalt és feltámadt. Amint a későbbiek során elhangzott, fontos tudnunk, hogy sebezhetőségünkben is képesek vagyunk gazdag kapcsolatra Istennel, a gondviselő Isten felettünk gyakorolt atyai hatalmáról ne feledkezzünk meg! Ő nem csak szigorú tekintettel figyeli hibáinkat, hanem kész a megbocsátásra is, akkor, amikor az ember eliszonyodik saját magától és Isten elé menekül önmaga elől is. „Ebben a veszélyeztetettségben öleli át az Isten az embert, s szívet megrázó, ahogy létünk kockázatát magára veszi” – mondta a szerzetes.

Előadóest

A misét követően Bogdán Zsolt kolozsvári színművész és ifj. Csíky Boldizsár zongoraművész A lélek anyanyelvén című előadóestje következett, ennek során versek, versrészletek és zeneművek hangzottak el. Többek között Dante Alighieri, Arszenyij Tarkovszkij, Kányádi Sándor, József Attila, Ady Endre, Pilinszky János, Radnóti Miklós költeményeket hallgathatott meg a Posticum dísztermében összegyűlt közönség, melyeket szervesen egészítettek ki az elhangzó Chopin, Szkrjabin, Brahms, Rachmaninoff és Bartók művek.