A legfőbb parancsolat

A legfőbb parancsolat
Húsvét 5. vasárnapján rengetegen zarándokoltak a Székesegyházba, hiszen a helyi hagyomány szerint e napon az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünneplik az egyházmegye hívei.

Régi szokás szerint egyházi és magyar világi elöljárók, az oktatási (kiváltképpen a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és diákjai), és egyéb kulturális intézmények képviselőinek sokasága vett részt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által húsvét 5. vasárnapjára meghirdetett egyházmegyei zarándoklati napon, melynek csúcspontja a 11 órakor kezdődött főpapi szentmise, és azt ezt követő hermás körmenet volt a Petőfi-park/Schlauch-kert körül.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Roos Márton temesvári római katolikus ny. megyés püspök, valamint Vinczéné Pálfi Juditelőadótanácsos, lelkésznő a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Mátyás Attila lelkipásztor az evangélikus-lutheránus egyházközség részéről. A herma mellett szokás szerint a győri Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak díszőrséget a ráhangolódás idején, miközben érkeztek a zarándokok, a keresztaljak, és Fodor József általános helynök ismertette a főbb tudnivalókat.

Bevezető gondolatként Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök azt emelte ki: azért érkezett rengeteg zarándok nem csupán a váradi és a szomszédos egyházmegyékből, hanem a határ másik oldaláról, sőt még azon is túlról, hogy a forrásnál, a gyökereknél erősödjön a hitében.Szent László példája értékes és időszerű, mert erényességével, hűségével, szolgálatkészségével bebizonyította az utókornak, így nekünk is, hogy a krisztusi élet nem egy kisvállalkozás, hanem egy olyan cél, melyért küzdeni nemes feladat az Istent szerető, igaz emberek számára függetlenül attól, hogy milyen társadalomban él. Ugyanakkor pedig a keresztény ember nyitott és befogadó, mert azt tapasztalta, hogy őt is elfogadta a Mennyei Atya. Bizalmat, erőt és tisztánlátást tudunk tehát meríteni Szent László példájából, hogy építeni, erősíteni tudjuk családunkat, egyházunkat, közösségünket.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka, Udvardy György pécsi megyés püspök a Krisztusi kijelentésre alapozta homíliáját, miszerint a legfőbb parancsolat számukra az kell legyen, hogy szeressük Istent és felebarátainkat.

Ebben ugyanis benne van a lényeg, ez mindennek az alapja, ennek betartásával megértjük a többit is. Választ ad arra a kérdésre, hogy hogyan éljünk, milyen célt kövessünk, hogy boldogunk legyünk.

Az elhangzott evangéliumi részletből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy Krisztus, amikor válaszol a vonatkozó kérdésre, látja a fondorlást, azt, hogy az őt kérdező talán megelégedne kevesebbel, ezért is irányítja arra határozottan a figyelmet, hogy nem elég ha csak Istent szeretjük, hanem felebarátainkat is testvérünkként kell szeressük, vagyis a két gesztust egyként mutatja be. És ezt a cselekedetet nem csak szűkebb környezetünkben kell gyakorolnunk, hanem közösségi, társadalmi szinten is.

Egység

Most, amikor Szent Lászlót ünnepeljük, gondolnunk kell arra, hogy a városalapító király példát mutatott nekünk abban is, hogyan éljünk jól. Holott a korabeli körülmények egyáltalán nem voltak rózsásak: családi viszályok, belpolitikai instabilitás és külpolitikai fenyegetés nehezítette a dolgát, mégis olyan törvényeket hozott, melyek hozzájárultak a rend fenntartásához, az éppen csak csírázó kulturális, vallásis életet pedig megerősítette. Személyében egy igaz embert tisztelhetünk, akitől megtanulhatjuk azt, hogy felelősek vagyunk egymásért. A közösséget szolgálva az egység művelésére kell törekednünk, mert ez Krisztustól való, és bennünk születik meg, de saját kicsinyességünk és az Istennel való kapcsolatunkban a bűneink tönkretehetik- hangsúlyozta a Pécsről érkezett egyházi elöljáró.

Ciucur Losonczi Antonius