A Közpénzügyek Felügyelőségénél lehet befizetni a környezetszennyezési illetéket

A Közpénzügyek Felügyelőségénél lehet befizetni a környezetszennyezési illetéket
Nagyvárad – Július 1-jén lépett életbe a gépjárművek környezetszennyezési illetékének bevezetésére vonatkozó 2008/50. számú sürgösségi kormányrendelet. A Bihar Megyei Közpénzügyek Felügyelőségénél lehet fizetni.

Annak érdekében, az illetékes hatóság meg tudja határozni a 2008. július 1-je után bejegyzett gépjárművek környezetszennyezési illetékét, az engedéllyel rendelkező magánszemélyeknek/ jogi személyeknek/ szabadfoglalkozású adófizetőknek ahhoz a fiskális szervhez kell fordulniuk, ahol mint adó- és illetékfizető entitások/ személyek regisztrálva vannak, a természetes személyek pedig annál az adóügyi hivatalnál kell jelentkezzenek, amelyhez az adóügyi lakhelyük szempontjából területileg tartóznak. Az érintettek a környezetszennyezési illeték kiszámítását kérvényező formanyomtatványhoz a következő dokumentumokat kell csatolniuk (eredeti és fénymásolt példányban): a gépjármű törzskönyvét, valamint a külföldön vásárolt járművek esetében azt az iratot, melyből kitünik az első bejegyzés dátuma, és egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot arról, hogy a Romániában történő regisztráció pillanatáig átlagosan évi hány kilométert tettek meg az autóval. Miután a fináncok leellenőrizték, hogy az eredeti és a fénymásolt példány azonos információkat tartalmaz, előbbit visszakapja az adófizető. A törzskönyből két adat érdekli az adóhivatalt: a gépjármű ún. Euro-normája és a kibocsátott szén-dioxid értéke. Arra, hogy az érintett adófizető mekkora környezetszennyezési illetéket kell fizessen, a szükséges dokumentumok benyújtását követő két munkanapon belül ad választ a hivatal. Az ilymódon kapott irat alapján lehet majd befizetni az illetéket, a kincstár pénztáránál.

Negyvenöt napon belül

Annak érdekében, hogy visszakaphassák a gépjárművekre eddig kirótt speciális illeték és a július 1-től bevezetett környezetszennyezési díj közötti különbséget, a fentebb felsorolt kategóriákba tartozó adófizetőknek az illetékes adóügyi hivatalban a visszaigénylésre vonatkozó formanyomtatvány mellé a következő dokumentumokat kell csatolniuk: a speciális illeték befizetését igazoló okmányt (eredeti és fénymásolt példány), a gépjármű törzskönyvének másolatát, valamint a regisztrációs bizonylat másolatát. A fiskális szerv egyúttal azt is leellenőrzi, hogy az adófizetőnek ne legyen adóhátraléka, ugyanis tartózás esetén nem jár vissza a különbözet. A kérvény és a szükséges dokumentumok benyújtását követő 45 napon belül ad választ a hivatal arra, hogy jár-e vissza pénzösszeg, s ha igen, milyen értékben.

 

A Bihar Megyei Közpénzügyek Felügyelőségénél (Dimitrie Cantemir utca 2-4. szám, a Nagypiac mellett) a 10-es ablaknál lehet érdeklődni, illetve a szükséges dokumentumokat benyújtani, hétköznaponként 8.30-16.30 óra között várják az ügyfeleket.

 

Ciucur L. Antonius