A küzdelem áldozata nem volt hiábavaló

A küzdelem áldozata nem volt hiábavaló
Vasárnap délután hívogatták a református templom harangjai megemlékező istentiszteletre az értarcsai keresztyén magyar testvéreket. Az iskola diákjai műsorral készültek.

 

Kulcsár Árpád helyi református lelkipásztor Isten igéjét a Jeremiás könyve 29,4-11, valamint a János evangéliuma 8,36 verseiből olvasta, és arról szólt, hogy Istennek konkrét, bölcsen elgondolt terve van az övéivel. A feladat, amit tőle kapunk, hogy ki-ki a maga helyén betagozódjon ebbe a tervbe, tejes szívvel az Urat szolgálja, aki reményteljes jövőt ígér. Amit Isten rábízott egy nemzetre, azt kötelessége minden nemzedéknek lelkiismeretesen átadni az utódok számára, ezért fontos, hogy komolyan vegyük az Isten szavát, és legyenek utódok, legyen kinek átadni, ami ránk bizatott. A márciusi ifjak küzdelme, a csatatereken elhullott minden magyar vércsepp áldozata nem volt hiábavaló, de még inkább Krisztus Urunké, hiszen az igazi szabadságot csak tőle kaphatjuk meg. Ha Ő megszabadít, valóban szabadok is leszünk.

Helytállás

Az igehirdetés után az általános iskola diákjai örvendeztették meg az egybegyűlteket, egy rövid, de annál tartalmasabb műsorral. Felkészülésükben Pap Mónika magyartanárnő, és Herman Csaba zenetanár segítette őket. A megyei RMDSZ-szervezet részéről Szabó József ügyvezető alelnök köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a mai magyar kisebbségi társadalomban nagy szükség van a márciusi ifjak szellemiségére, és a mindennapok hőseinek helytállására: magyar szülőknek, nagyszülőknek, akikre gyermekek bízattak. Az istentisztelet záróakkordja nemzeti imánk eléneklése volt.

Címkék: ,