A kultúrát ünnepelték a várad-rogériuszi református templomban

A kultúrát ünnepelték a várad-rogériuszi református templomban
Minden szolgálat áldását a szolgálathoz való hűség adja meg- hangsúlyozta Kerekes József lelkipásztor a nagyvárad-rogériuszi 11 órai istentiszteleten, amin a kultúrát is megünnepelték.

A Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség a korábbi évek gyakorlatához híven idén is megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról az ünnephez legközelebb eső vasárnapon. A január 21-én délelőtt 11 órakor kezdődött istentiszteleten Kerekes József lelkipásztor hirdette Isten megtartó és örök érvényű igéjét Péter apostolnak első levele 1. része 10-11-12. versei alapján.

Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: a gondolkodók, filozófusok, költők sokszor leírták, mennyi örültek volna annak, ha tagjai lehettek volna a 12-es tanítványi körnek, és megadatott volna számukra az a lehetőség, hogy együtt lehessenek Jézussal abban a három évben, amíg a Földön tanított. A tanítványok ugyanis különleges, kiváltságos helyzetben voltak, Péter, Jakab és János például ott lehetett a hegyen, és tanúja lehetett Jézus megdicsőülésének, vagy ahogyan régen mondták, színeváltozásának. Hallhatták Isten szavát, aki Jézusra mutatott: „ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!”

A szó, amit Péter apostol használ- a nyomozni-, azt is jelenti, hogy kutatni, a próféták ugyanis elmondták a maguk próféciáját, a tanítást, amit a Szentlélektől kaptak, de ezt nem tudták elhelyezni az időben, ezért keresniük kellett, hogy mikor, milyen körülmények közt teljesedik be, amit ők maguk hirdetnek- magyarázta a tiszteletes. Mi, illetve az 1. század utáni mindenkori Krisztus-követők jobb helyzetben vagyunk, mert Istennek hála Krisztusban látjuk Isten drága ígéretének beteljesülését, valóra válását. Nekünk nincs bizonytalanság, csak hit, remény és szeretet, azonban Bálám, Ésaiás vagy Mikeás próféták éppen azért tiszteletre méltóak, mert önzetlenül szolgáltak, hiszen akárcsak a pedagógusok vagy a könyvkiadók, a kultúra napszámosai, nem számíthattak naponta mérhető eredményre. Mégis szorgalmasan, hittel és meggyőződéssel, Istenhez való hűséggel végezték szolgálatukat.

Könyvbemutatók

Minden szolgálat áldását a szolgálathoz való hűség adja meg. Magyar kultúránkhoz hűséges az írni-olvasni szerető ember, az egyházhoz pedig az igére odafigyelő gyülekezeti tag. A hűség az, amit megáld az Isten, hogy a szolgálat végén létrejöjjön a kultúra, az egyház, a közösség, vagy valami, amelyen rajta van az Ő áldása- fogalmazott a tiszteletes.

Az igehirdetés után Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor könyvkiadói minőségében mutatott be néhány olyan nyomtatott és e-könyvet, naptárat, melyek az Europrint gondozásában jelentek meg az elmúlt időszakban. Az ünnepi alkalmat Pop György kántor orgonajátéka teljesítette ki, aki több darabbal is készül e jeles eseményre.

Ciucur Losonczi Antonius