A KREK segít a regisztrációnál

A KREK segít a regisztrációnál
Nagyvárad- A Királyhágómelléki Református Egyházkerület felvállalta a választási regisztráció elősegítését- jelentette be a KREK hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Forró László előadó tanácsos.

 Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével tartott közös sajtótájékoztatón Forró László előadó tanácsos bejelentette: a KREK felvállalta a honosítás és a választási regisztráció elősegítését, hiszen az egyháztól soha sem állt távol a nemzetszolgálat. Ezen két fontos eljárás tárgyában körlevelet küldtek a lelkipásztori hivataloknak, melyben többek közt arra hívják fel a figyelmet, hogy e tekintetben két gyakori kifogás szokott általában felmerülni. Az egyik az, mely szerint nem ott adózunk, s így ne szóljunk bele az ügyeikbe, a másik pedig az, hogy nem lehet két országban szavazni, s ezzel a hazai esélyeinket gyengítjük. Épp e kételyek miatt az egyházkerület felkéri az elöljárókat, hogy ezen tévedéseket oszlassák el.

Az előadó tanácsos úgy fogalmazott: a magyar nemzethez tartozunk, tehát jogunk van ahhoz, hogy ha magyar állampolgársággal is rendelkezünk, részt vegyünk az anyaországi parlamenti választásokon, ahhoz hasonlóan, hogy bár nem lakunk Brüsszelben, azért annak jogán, hogy Európához tartozunk, szavazhatunk az európai parlamenti választások alkalmával. „Mi területileg Romániához tartozunk és választunk. A magyar nemzethez ugyanúgy tartozunk és választunk. Helyben nem adózunk, s így az önkormányzatok dolgába nem is szólunk bele. Két országban választani csak az európai parlamenti választásokon nem lehet”, hangsúlyozta.

Forró László kifejtette azt is: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elismeréssel tekint a magyar kormány nemzetegyesítő politikájára, és azt a maga részéről aktív cselekvőként messzemenően támogatja, éppen ezért néhány dologra külön felhívja a gyülekezetek figyelmét. Hirdessék meg és szorgalmazzák azt, hogy az elkövetkezendő időszakban minél többen kérvényezzék a magyar állampolgárság felvételét, hiszen azon gyakran hangoztatott kifogás ellenére, miszerint „magyarok vagyunk anélkül is”, immár a politikai nemzetnek is része kell legyünk. Amennyiben nehézkes a gyülekezet „mozgása”, úgy felkérik az egyházközség elnökségét, hogy szervezzék meg a helyben való ügyintézést, erre nézve a konzulátus munkatársai rendelkezésre állnak.

A honosításon túl szükséges a választási regisztráció is, melyre úgy kell tekinteni, mint egy olyan kérdésre: kire lehet számítani a magyar nemzet dolgaiban? Ennek megfelelően a KREK felkéri a lelkipásztorait, hogy hangsúlyosan hirdessék a regisztráció értelmét, és nyújtsanak segítséget a regisztráció elvégzésében. Erre nézve lehetőség van a postán kapott űrlapok kitöltésével, illetve elektronikus formában. Amennyiben postai úton regisztrálnak, úgy a kitöltött űrlapokat gyűjtsék össze, és továbbítsák az esperesi hivataloknak, amelyek postázzák ezeket. Ugyanakkor elektronikus regisztrációra is mód van, a www.valasztas.hu/hu/ovi/content/nevjegyzekbe_veteli_kerelem.pdf oldal kitöltésével.

Fénykeresők jutalma

Csűry István püspök a közelgő karácsony kapcsán Fénykeresők jutalma című ünnepi pásztorlevelére hívta fel a figyelmet. Megtudtuk, hogy az idén a 112. zsoltár egyik mondatát választotta mottóul („Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz”), mivel meglátásában érdemes ennek értelmezésére odafigyelni a 21. században is. Hozzátette: a körlevelet forrásként használhatják a lelkipásztorok ünnepi igehirdetésük szövegének szerkesztésekor, hiszen az egyház napjainkban is feladatának kell tekintse, hogy a megszületett Krisztusról beszéljen, az ő nyomdokain járva végezze szolgálatát.

Ciucur Losonczi Antonius