A közös munka és fáradozás gyümölcse

A közös munka és fáradozás gyümölcse
Advent harmadik vasárnapján, decemer 11-én az istentiszteletet követően került sor a a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség felújiított pincetermének megáldására.

 

 

Az istentisztelet alapígéjéül János Evangéliumából választott igerészek szolgáltak, amelyekben a Kánaáni mennyegzőről olvashatunk (Jn 2., 1-11.). Herdean Gyöngyi lelkipásztor a huszonegyedik századra jellemző jövőkép halványodását, eltűnését vonta párhuzamba a bibiliai történettel. „Odáig jutunk el, hogy azt mondjuk, nincs Isten, aki jövőt adjon. Ez a gondolkodásmód néha még a keresztény családokban is betör. Pedig tudnunk kell, hogy ami az élethez, lelki nyugalomhoz kell, azt Istenben kell keresnünk”- fogalmazott a lelkész. Elmonta, az emberek élete nem lineáris, hanem hullámzó, egyszer boldogak vagyunk, máskor pedig problémák gyötörnek. A kánaáni mennyegzőre is ez jellemző: az örömöt egy krízishelyzet követi, végül ismét csak öröm jön, amelyet csak Krisztus tud megteremteni. „Ne csak akkor jusson eszünkbe imádkozni, mikor bajban vagyunk, hanem örömünket is osszuk meg Istennel, adjunk hálát Neki.”-tette hozzá végezetül Herdean Gyöngyi.

 

Nyugdíjas klub

 

Az istentiszteletet követően a gyülekezet és a lelkipásztorok a felújított pinceterembe vonultak át és közösen Isten áldását kérték a helyiségre és az ott zajló tevékenységekre. Sándor Lajos tiszteletes pár mondatban ismertette az újítási folyamatot és a jövőbeli terveket. Elmondta: a két éves munka során sokat segített a Herman Monstert család, akik felkarolták az ötletet és a hollandiai Mostert alapítványon keresztül anyagi lehetőségeikhez mérten támogatták a felújítást és további támogatást is ígértek. „Köszönet Takács Zsoltnak és munkáscsoportjának, akik a munka nagy részét végezték, Zák Péternek és Debrenti Andrásnak a sok fáradozást és a barátságos munkadíjat. Köszönjük a nagylelkű adományt Lukács Máriának és ifj. Hübner Jánosnak, valamint Domján József gyülekezeti tagunknak és cégtársának, Boros Katalinnak, akiknek a függönyöket és a sötétítőket köszönhetjük. Továbbá köszönjük Zoltai Zsoltnak a villanyszerelési munkálatokat és Orosz Erzsébet tanárnőnek a saját készítésű festményeket”-tette hozzá Sándor Lajos.

 

Tervek

 

A helyiség több részből áll: a gyülekezeti teremből, ahol a nyugdíjasok összegyűlhetnek hétköznap délelőttönként, egy kisebb részből, ahol egy ping-pong asztal található. A fiatalság hétvégenként, vagy a vakációban hétköznap délután és este mehet oda játszani. Továbbá kialakítottak mosdóhelyiségeket is, valamint a jövőben egy konyhát is szeretnének létesíteni. „Kívánom ennek a gyülekezetnek, hogy tudja kihasználni ezeket az új helyiségeket és érezzük, hogy itt valóban otthon vagyunk.”- fűzte hozzá a lelkész. Egy igével, imádsággal és áldással végződött a helyiség felavatása, amit januártól vehetnek birtokba az idősebbek és a fiatalok. Itt beszélgetni, szórakozni, olvasni lehet és lelki.

Nagy Noémi