A közbizalom helyreállításáról

A közbizalom helyreállításáról
Nagyvárad- Hétfő délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székhelyén. Forró László főjegyző és Farkas Zsolt előadó tanácsos beszéltek aktuális témákról.

Forró László püspökhelyettes arra hívta fel a figyelmet: október 8-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ismét tanácskozásra hívja a Partium magyar önkormányzati elöljáróit és parlamenti képviselőit- a helyszín ezúttal a nagykároly-belvárosi gyülekezeti ház lesz-, hiszen vannak közös dolgaik úgy gyülekezeti, mint intézményi szinten, mint például a kongrua, a pályázatok, vagy a különféle engedélyek beszerzése, melyekről beszélni kell annak érdekében, hogy teljes legyen a képviselet az adminisztrációban, illetve a közigazgatásban. Nincs ebben semmi újdonság, hiszen ez az egyeztetés folyamatosan zajlik, évek óta, most azonban talán még nagyobb közös erőfeszítésre van szükség, mivel érezhető, hogy az emberek valamilyen ok miatt elfordultak a közügyektől, és fontos helyreállítani a közbizalmat. Beszélni kell a magyar egységről, és a különböző magyar politikai tömörüléseknek valamiképpen egyezségre kell jutniuk, azzal együtt, hogy mindenki tudatában van annak: nehéz lesz közös nevezőt találniuk, miközben több éve egymásnak feszülnek. Olyan közéleti szereplőket lenne szerencsés tehát előtérbe helyezni, akik nem az árokásásban jeleskedtek. Ugyanakkor a közbizalom helyreállítása érdekében a sok vitát kiváltó bukaresti/budapesti tájékozódás mellett helyet kell kapjon az erdélyi magyar választók felé való érdeklődés is. Emellett tárgyalni kell az autonómia tervezetekről, hiszen ezek székelyföldi túlhangsúlyozása kiábrándulttá teszi a Partium magyarságát, mert úgy érzi, háttérbe szorul, holott nem akar leszakadni a tömbtől. Végül, de nem utolsósorban várhatóan kiemelésre kerül még a nemzetszolgálat ügye is, ugyanis a KREK bűnös felelőtlenségnek tartja ennek háttérbe szorítását, és a pártérdekek elsőbbségre juttatását.

Imalánc

Más témára áttérve, Farkas Zsolt közigazgatásért felelős előadó tanácsos kifejtette: a KREK úgy gondolta, hogy megszólal a menekültek/migránsok témájában is. Nyilvánvaló, hogy nagy a tanácstalanság ezzel kapcsolatban, amikor pedig Magyarország megpróbált kézzel fogható, reális megoldási javaslatokkal előállni, nemtelen támadások érték azok részéről, akik nem tudnak igazi választ adni erre a problémára, ezért az egyházkerület úgy döntött, szolidaritását fejezi ki a magyar kormány, illetve ez irányú törekvései mellett. Körlevélben a vasárnapi istentiszteleteken elindított imaláncra buzdít, nem azzal a céllal, hogy valakik ellen lépjen fel, hanem hogy a kialakult helyzet ésszerű rendezése, az európai hagyományos keresztyén értékek megvédése mellett érveljen az ima erejével.

A tiszteletes ezután arra hívta fel a figyelmet: a múlt héten lekerült a fátyol a KREK Sulyok István utcában épülő új székházáról. A külső munkálatokkal nagyjából végeztek, hátra vannak még a belső munkák, szerelések, csatlakozás a fűtés- és villanyhálózatra. Valamikor jövő márciusban költöznek át: ezt azért nem szeretnék elkapkodni, mert megvárják amíg a Hőerőmű korszerűsíti, illetve fejleszti a hőközpontját.

Kórházügy jegelve

Újságírói kérdésre válaszolva Forró László főjegyző azt mondta: a református kórház megépítését sajnos jegelniük kell, mert a magyar kormánytól azt az üzenetet kapták, hogy az egészségügyi reform, illetve a menekültek miatt a beígért támogatás egy évet csúszik. Ezzel együtt, természetesen még „áll a zászló”, a szándék megvan, és folytatják a lobbitevékenységet, azonban önerőből nem tudják megvalósítani a több mint 20 millió euró értékű beruházást.

Ciucur Losonczi Antonius