A kormány spórol az intézményvezetőkön

A kormány csökkenteni fogja a
közszférában dolgozó vezető
beosztású személyek
pótlékait, továbbá
mérsékeli azoknak a
tisztségviselőknek a
fizetésemelést, akik az EU-s alapokat
kezelik.

A kormány szándékai szerint maximum 75
százalékkal lehet emelni azoknak a
köztisztviselőknek az
alapfizetését, akik a romániai PHARE,
SAPARD és ISPA programokat kezelik. Ezen
személyek munkáját
félévente kiértékelik,
és a tevékenység
hatékonysága függvényében
szabják meg a fizetésemelést is.
Ugyanez a szabály lesz érvényes a
Mezőgazdasági Kifizetési
Ügynökség tisztségviselőinek
esetében is. Ugyanakkor a kormány
eltörli azoknak a tisztviselpknek a 75
százalékos
fizetésemelését, akik
visszatérítendő, vagy nem
visszatérítendő
támogatásokat kezelnek és
azokét is, akik a közbeszerzési
ügymeneteket ellenőrzik. A
közintémények menedzserei
elbúcsúzhatnak az 55 százalékos
fizetésemeléstől, de az
alapfizetésük mellett megkapják a
hűségpénzt, a prémiumot és
más fizetés jellegű jövedelmeket
is.
Értékes a ritka

A közintézményekben a
pénzügyi ellenőrzést
végző személyek, az
elvégzendő munka
komplexitásától függően, a
havi bruttó alapbér maximum 25
százalékát kaphatják meg,
természetesen csak akkor, ha a pénzügyi
ellenőri feladat nem összeférhetetlen az
illetőnek a intézményben
betöltött tisztségével. A
gyermekvédelmi bizottságok elnökei,
alelnökei és tagjai, illetve a
bizottsági titkár a megyei tanács
elnöke bruttó alapfizetésének egy
százalékát kapják meg
ülésenként. A
Külügyminisztériumban csak azok
kapják meg az alapfizetés 10
százalékát
bérkiegészítésként, akik
legalább egy ritka idegen nyelvet
beszélnek.