A kormány a helyhatóságokat kiáltaná ki bűnbaknak

Akt.:
A kormány a helyhatóságokat kiáltaná ki bűnbaknak
Csütörtökön Nagyváradon sajtótájékoztatót tartott Cseke Attila parlamenti képviselő. A téma a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó törvény módosítása volt, melyet az RMDSZ nem fog megszavazni.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Cseke Attila parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a héten az egyik vita tárgyát a 2006/51. számú, a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó törvény módosítása képezte a szakbizottsági ülésen. Az RMDSZ egyes javaslatai meghallgatásra találtak, azonban összességében véve számos jelzett problémát nem sikerült kiküszöbölni, ezért a Szövetség nemmel fog szavazni a plenáris ülésen, bár valószínű, hogy a változtatások végül el lesznek fogadva, ugyanis a többi párt támogatja ezeket. Az RMDSZ-nek el sikerült érnie azt, hogy megtörténjen a közüzemi szolgáltatások rendszerezése. Erre nagy szükség volt, hiszen például a szülővárosában is megtörtént az, hogy a Margitta-Tasnád út korszerűsítésekor amikor gödröt ástak, találtak egy több mint ötven éve ott levő vezetéket, de erről senki sem tudott, illetve fogalmuk se volt arról, hogy a kié. Meg sikerült ugyanakkor hosszabbítani azt a határidőt, ameddig az önkormányzatok díjmentesen hozzájuthatnak az 1990 előtt létező közüzemi állami vállalatok archívumaihoz. A kommunális szolgáltatásokat szabályzó hatóság (ANRSC) esetében imperatív módon elő lett írva annak lehetősége, hogy nemzetközi finanszírozású támogatások kedvezményezettje lehessen, kizárólag saját forrásokból gazdálkodjon (ez ugyan vitatható, de állítólag európai szinten megkövetelik ennek az ily módon való szabályozását), a vezérigazgatójának a bérplafonja pedig egy államtitkáréval fog megegyezni, nem a köztársasági elnökével. Emellett megoldódott az is, illetve kikerült a kezdeményezések közül az, hogy az önkormányzati képviselő-testületek kollektív legyenek szankcionálva a hatóság által.

Áthárított felelősség

A honatya két fő indokot említett magyarázatképpen, hogy az RMDSZ a javasolt végső formájában miért nem fogja megszavazni a törvénymódosítást. Az egyik, hogy miközben a hatáskörét csökkentik, bővíteni kívánják az ANRSC személyi állományát. A másik ok pedig, hogy a kormány a helyhatóságokat akarja bűnbaknak kinevezni amiatt, hogy az unió várhatóan kötelezettségszegési eljárást fog indítani Románia ellen azért, mert a megadott határidőkig nem tudja teljesíteni azon vállalását, hogy korszerű víz- és szennyvíz-csatornahálózat épüljön ki az érintett, 10 ezer lakosnál nagyobb méretű agglomerációkban. A büntetés összértéke elérheti akár a 35 milliárd eurót. A szakminisztérium ez az áldatlan állapotot úgy kívánja orvosolni, hogy az önkormányzatokat „kiáltaná ki Janinak”, abban az értelemben, hogy ezeket terhelné a felelősség azért, ha nem tudtak hozzájutni banki hitelekhez, és vissza nem térítendő forrásokhoz. Felszólítanák, hogy fizessék vissza a már megkapott pénzösszegeket, ellenkező esetben pedig végül elzárnák az állami pénzcsapokat, ami a kis települések csődjéhez vezetne. Ráadásul szeptember elején számos önkormányzatnak- politikai színezettől függetlenül- a Regionális Fejlesztésügyi Minisztérium olyan átiratot küldött, melyben az áll, hogy a már leszerződött, a víz- és csatornahálózattal kapcsolatos beruházások esetében, szeptember 23-tól kezdve a tárca nem számol el semmit, hiába küldik Bukarestbe a számlákat, noha korábban azt jelezte, hogy léteznek pénzalapok. Amúgy ahhoz, hogy a kötelezettségszegési eljárás ne induljon be, körülbelül 13 milliárd euróra lenne szükség, viszont a 2014-2020 közötti Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében csupán 3 milliárd euró áll rendelkezésre erre a szegmensre, és kérdés, hogy az állam hogy fogja biztosítani a 10 milliárd eurónyi különbözetet, ha még azt a pénzt se akarja folyósítani, amit korábban megígért?

Valutahitelek

Cseke Attila viszont üdvözölte, hogy mivel konszenzus létezik a PSD és a PNL részéről ez ügyben, várhatóan el lesz fogadva az a törvény, hogy a valutában felvett hitelek esetében az úgynevezett történelmi árfolyam legyen az irányadó, vagyis a szerződés aláírásának dátumakor érvényes árfolyam. A parlamenti képviselő jelezte: az RMDSZ már 2013-ben benyújtott egy erre vonatkozó törvénytervezetet, mely jelenleg a fő döntéshozónak számító Képviselőház költségvetési szakbizottságának asztalán hever. Hangsúlyozta: az az álláspontjuk, hogy a kockázat a hitelezőre és a kedvezményezettre egyaránt vonatkozzon.

Ciucur Losonczi Antonius