A kisebbségi jogok bővítése nem károsítja a többséget

– Amikor egy közösség bizonyos jogokat kér vagy követel magának, azok az illető közösség lehetőségeinek kiszélesítésére vonatkoznak, de mindez nem sérti és nem is sértheti más közösségek jogait – jelentette ki hétfői bukaresti sajtótájékoztatóján Markó Béla, az RMDSZ elnöke. Ezzel a Maros, Kovászna és Hargita megyei román civil szervezetek hétvégén, Maroshévízen lezajlott rendezvényén elhangzottakra utalt. Kifejtette, az elv érvényes jelen esetben is, hiszen az anyanyelvhasználat, az anyanyelvű oktatás terén követelt jogok nem sértik az érintett megyék román közösségének érdekeit.

A szövetségi elnök rámutatott, nem az ország egész területéről van szó, de az olyan régiókban, térségekben, ahol jelentős számú, más nyelven beszélő közösség él, „gondolnunk kell a román nyelv mellett, az illető nyelv hivatalossá nyilvánítására”. Leszögezte, a magyar nyelvnek egyes esetekben már hivatalos jellege van: helységnévtáblák, intézmények feliratai kapcsán, vagy olyankor, amikor a helyi vagy megyei tanács ülései magyar nyelven zajlanak. „Ezekben az esetekben a magyar már használatos, tehát tárgyalhatunk az anyanyelvhasználat kiszélesítéséről”- tette hozzá, kiemelve az igazságszolgáltatást és a dekoncentrált intézményeket, mint a kiterjesztés irányát.

A székelyföldi románok – akik maguk is kisebbségben élnek- helyzete kapcsán elmondta, a politikumnak foglalkoznia kell a közösség jogainak védelmével. Szerinte a tanügyi törvénytervezetbe foglalt, a szórvány-közösségekben élő, kisebbségekhez tartozó, kislétszámú osztályok finanszírozására és pozitív diszkriminációjára vonatkozó rendelkezéseknek ugyanúgy érvényeseknek kellene lenniük a Hargita és Kovászna megyében élő román közösségek helyzetére is.

A hétvégi maroshévízi gyűlésen résztvevő politikusokat bírálta keddi sajtótájékoztatóján az RMDSZ elnöke. „Nagyon veszélyesnek tartom, hogy egy, a fiatal generációhoz tartozó politikus megpróbálja átvenni a már rég túlhaladottnak hitt nacionalista retorikát”- mondta el a PSD elnöke, Victor Ponta beszéde kapcsán. Úgy vélte, a Szociáldemokrata Párt és annak elnöke nagyot hibázik, amikor azt hiszi, hogy Erdélyben az ultranacionalista szavazatokkal még szavazat vagy népszerűség gyűjthető. „Erdélyben, akárcsak az ország már részeiben az nyer, aki modernizációs programot, infrastruktúra-fejlesztési programot, minden fontos területen európai programot nyújt a választóknak”- szögezte le. Hozzátette, ez az, amit az erdélyiek elvárnak a politikusoktól. „Mi, erdélyiek, rég megtanultuk, hogy a nacionalista retorikán kell lépnünk, a napokban próbáljuk meg levonni a 20 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen történtek tanulságait” –mutatott rá. Éppen ezért meglepődéssel és döbbenettel tapasztalta, hogy az ellenzék egyes politikusai a Nagy-Románia Párttal „szövetkeztek” ebben a kérdésben.

Újságírói kérdésre válaszolva, az alkotmány államnyelvvel kapcsolatos rendelkezéseire is kitért, ugyanis a kormányfő a napokban azt nyilatkozta: Romániában hivatalos nyelve mindig a román marad, illetve, hogy az alkotmány erre vonatkozó kitétetelei nem változtathatók meg. Az RMDSZ elnöke szerint az Alkotmány bármely rendelkezése módosítható, sőt, azon szakaszok is megváltoztathatók, amelyek más szakaszok megváltoztathatatlanságát írják elő. Elmondta, számára már az elejétől fogva abszurdnak tűnt az, hogy a 90-es évek elején elfogadott alapokmányban bizonyos rendelkezéseket végleg leszögeztek, a jövő generációk számára is.

– Az oktatási törvény elfogadása elsődleges fontosságú ebben az időszakban – jelentette ki Markó Béla, reményét fejezve ki egyúttal, hogy a parlamenti időszak végéig elfogadásra kerül a jogszabály. Úgy vélte, a múlt heti, jászvásári kihelyezett kormányülésen első olvasatban elfogadott törvénytervezet garancia arra, hogy Romániában a következő időszakban egy mélyreható reform eszközölhető ezen a kiemelkedő fontosságú területen. Azt is elmondta, a rendszerben jelenlévő elégedetlenségre megfelelő választ nyújtana a projekt. Értékelte ugyanakkor az oktatási minisztérium és a miniszter erőfeszítéseit, aki mélyreható reformot készül végrehajtani, amelynek alapja a finanszírozás és a döntések decentralizációja, a döntések átruházása a helyi önkormányzatoknak, a szülők és a tanárok képviselőiből álló vezetőtanácsokhoz.

A szövetségi elnök megerősítette: értékeli Cseke Attila egészségügyi miniszter decentralizációs és a rendszerben jelenlévő gondok megoldására irányuló törekvéseit. Mindezt annak kapcsán mondta el, hogy a képviselőház kedden tárgyal egy, a minisztérium ellen irányuló egyszerű indítványt. Rámutatott az indítvány ellentmondásaira is, ugyanis az RMDSZ tárcavezetője reformokat próbál meg bevezetni ezen a téren, ezt pedig a dokumentum aláírói elmulasztották.

Címkék: ,